Follow

Theses/Dissertations from 2021

PDF

Knowledge hubs: Co-production and development partnerships in Northern Mindanao, Elaine M. Baulete

PDF

Levina's ethics and the phenomenon of dignity, Anthony K. Boakye

Theses/Dissertations from 2020

PDF

Ang konsepto ng bayan sa mga kuwentong-bayan ng Camarines Norte, Rose Ann Dela Paz Aler

PDF

Ang pagsasaalang-alang sa kalooban: Lalim, laman at lawak ng pakikipag-ugnayan sa loob ng pangungutang, Everlinda U. Aleta

PDF

Understanding how happy and sad music influence emotional distress: A quasi-experimental approach, Jim Rey R. Baloloy

PDF

Compassion and the other: Intersubjectivity in the Philippine metrical romance Don Juan Tenoso, Donna Aelred C. Bautista

PDF

Child-centered play therapy as an intervention for externalizing problem behaviors: An analysis of outcomes and therapeutic skills, Peejay D. Bengwasan

PDF

The impact of religious coping strategies on academic performance and life satisfaction of college students, Teresa M. Camarines

PDF

Better meals build better family: Food and eating practice's and their consequences to familial relationship among Internally Displaced Persons (IDPs) of Marawi City, Philippines, Zaldy C. Collado

PDF

Disrupting solidarity: A theological reimagination of solidarity in dialogue with Maria Lugone's theory of coalition, Carolina Castillo Dionco

PDF

A proposed developmental formation program for religious educators in selected catholic schools in Paranaque City, Deseree Razo Dolor

PDF

Banuar a mannalon festival: Kaakuhan / identidad ng kabayanihan ng mga Llanerano, Rommel V. Espejo

PDF

A hooksian critique of Spady's outcomes-based framework as applied in the Philippines, Jonathan G. Florendo

PDF

Health seeking behaviors of Overseas Filipino Workers (OFWs) in Singapore: Retest of social capital theory and theory of planned behavior, Renan M. Kasilag

PDF

Social enterprises as a mechanism for poverty alleviation: The case of micro-entrepreneurs in Gawad Kalinga, Maria Milagros Regina I. Lomotan

PDF

Pagbuo ng isang makabayang edukasyong panteknolohiyang modelo tungo sa pagtuturo ng asignaturang filipino sa senior high school, Henry Leen A. Magahis

PDF

Sipat-suri sa mga ideolohiyang politikal na nakapaloob sa mga zarzuela ni Juan Crisostomo Soto: Ama ng panitikang Kapampangan, Rey D. Manalo

PDF

State of happiness: A novel, Clarissa Villasin Militante

PDF

Paglikas: Ang mga ritwal ng pagpapahiyang ng/sa Day By Day Christian Ministries, Glenn Irwin Cruz Reynon

PDF

A contextualized catechesis on the saints for Filipino catholic youth towards meaningful christian discipleship, Philip Joseph D. Sarmiento

PDF

Validation of perfectionism and autonomy support measures and a test of the expanded social disconnection model on Filipino university students, Patricia D. Simon

PDF

The role of nature experiences in deep ecological beliefs, Oscar D. Sison Jr.

PDF

The millennials of Manila: Filipino digital natives and the social automation of everyday life, Joseph Ching Velasco

PDF

Ang D.A.N.A.S ng panagkuripot: Marangyang "padas iti biag" ng mga Ilokanang OFW ng Isabela ng/sa Singapore, Baby Jean M. Vera Cruz-Jose

Theses/Dissertations from 2019

PDF

From routes to roots:The determinants and consequences of internal return migration, Eric N. Awi

PDF

Intellectual property rights in the Philippine case: In search of a moral justification using Filipino virtue ethics, Christopher E. Cruz

PDF

Indigenous peoples’ education and cultural rights: The interface of the Ayta nin Sambales’ learning system and the indigenous peoples’ education framework of the Department of Education, Maria Rita Reyes Cucio

PDF

Rekonstraksiyon sa naratibo ng arakyo sa bayan ng Peñaranda, Nueva Ecija, Michael C. Delos Santos

PDF

Pagpiglas sa bartolina: Naratibo, espasyo at bayan sa panitik ng mga bilanggong pulitikal na manunulat, Jonathan Vergara Geronimo

PDF

Intersectional and ethical assessment of the Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 (Republic act no. 10354) and the proposed Anti-Discrimination Act (Senate bill no. 1271) via personal narratives of selected LGBT activists, Natividad Dominique G. Manauat

PDF

Pagpopook at partido: Ang dalumat ng parti, partihan, partisyon, at partisipasyon tungo sa pagpopook ng partido bilang ikaapat na distrito ng Camarines Sur, Joan Alarcon Monforte

PDF

TUDLA sa Aklan bilang pahatiran: Pagsasadiwa ng literaturang Aklanon tungo sa sama-samang pambansang panitikan, Beonify Dela Cruz Opinion

PDF

Pabburulun: Isang dalumat-leksikograpikal tungo sa pagbuo ng panimulang diksyunaryong Yogad bilang sangguniang materyal, Julievic De Guzman Palting

PDF

The collaborators: A novel, Katrina Tuvera Quimbo

PDF

Ang state-sponsored na identidad at ang dalumat ng ibayong pananaw ng mga Pilipino-Canadyano sa Winnipeg, Manitoba, Canada, Grace Precious E. Tabernero

PDF

Spady's outcome-based education framework: Philosophical foundations and teaching applications, Cesar J. Unson Jr.

Theses/Dissertations from 2018

Unions on the defensive: Conditions for survival and possibilities for renewal in a changing political economy: (The case of automotive unions in the Philippines), Carmel Veloso Abao

PDF

Ang 168 Mall bilang mundo ng danas ng mga tindera at mamimili, Judith Rosales Angeles

Antares: Pagbubuo ng/sa pagbubura, Mesandel Virtusio Arguelles

Pakamtan pangisalba: Kaso ng wikang Bolinao sa bayan ng Anda, Pangasinan, Ryan Collado Atezora

Understanding the roles of social goals relative to self-compassion and goal disengagement of Filipino college students : a mixed method study, Belen M. Chu

PDF

Kuwentong amo, kuwentong aso: Mga naratibo sa kultura ng pag-aalaga ng aso sa lipunang Pilipino, Jorge P. Cuibillas

Pasada sa pagbuo ng identidad: Kuwentong buhay, kuwentong dyip ng piling mga drayber, Nelson Joseph Cruz Fabre

The phenomenon of near death experience (NDE): Its critical implications on Nietzsche's existential philosophy, Victor Elazaegui Gojocco

Ang tunay na lasa ng asukal: Isang semiotikong pagtingin sa kasalukuyang kalagayan ng asukal at pag-aasukal sa Nasugbu, Batangas, Rita Dacillo Morales

PDF

A critical evaluation of John Paul II's phenomenological approach to seminary formation, Mark Anthony S. Naval

A comparative study of two philosophies of hope: Cardinal Nguyen van Thuan and Gabriel Marcel, Quang Thanh Nguyen

PDF

Ang drama ng ating buhay: Isang kasaysayang pangkultura ng teleserye sa Filipinas hanggang 2016, Louie Jon Agustin Sanchez

Ang intelektwalisasyon ng pilosopiyang sosyo-politikal ng ilang piling mag-aaral ng senior high school sa bayan ng Malolos, Bulacan, sa liwanag ng pilosopiya ni Confucius, Danielito Castro Santos

Partnering for innovation : towards a university-industry collaboration ecosystem model in a knowledge-based economy, Philippe John F. Sipacio

Theses/Dissertations from 2017

Pag-aaswang: Dalumat sa hulagway ng kababaihan sa mga serye ng pelikulang shake, rattle, & roll, Aileen Concepcion Ani

Mga praktis at paraan ng pagsasabuhay ng karisma ng mga Missionary Catechists of St. Therese of the Infant Jesus (MCST) tungo sa teolohiya ng pagpapanibago, Ma Elizabeth C. Butay

Ang kanta at ang bakla: Isang pag-aaral sa diskurso ng kabaklaan sa kontemporaryong kantang Pilipino, Johann Vladimir Jose Espiritu

Flipped classroom vs. lecture class : their effects on motivation, classroom engagement and task performance in a writing class, Dorothy Joann Lei O. Labrador

A critique of Alvin Platinga's religious epistemology, Erlito A. Maraya

Pinakamahaba ang gabi sa panitikan: Mga tula at poetika ng pangangapuhap, Allan C. Popa

PDF

The identity affiliation and educational experiences among Muslim Maguindanaoan high school students in Cotabato City, Mindanao, Philippines, Crisanto Q. Regadio Jr.

Fragments towards a poetic cartography of Philippine history and herstory in the selected poems of Luisa Igloria, Francis Xavier R. Salcedo

Social capital of left-behind children of migrant parents from the Philippines: Determinants and association with school performance, Melanie P. Tolentino

Theses/Dissertations from 2016

PDF

Kararanan: Pag-aaral sa siyam na ritwal sa bayan ng Lucban, Quezon, Patrico B. Abuel

K-u-l-t-u-r-a sa diskurso ng disaster : tinig-danas at likas-kaya ng mga bata sa problema ng pagbaha, Alona Jumaquio Ardales

Pagma-marikit-na!: Esensiyal na mga elemento sa pagmamapang etnokultural-historikal, Adriano Dela Cruz Balagot

Pannakimaysa dagiti Ilokano: Isang pag-aaral sa migrasyong Ilokano sa Lungsod ng Tabuk, Kalinga, Janette P. Calimag

Assessing students' views and perspectives on spiritual and moral issues towards a Christian formation program for OP-Siena schools, Ma Rhea C. Castillo

Queering the family stigma experiences of Filipino MSMs living with HIV [electronic resource], Jerome Visperas Cleofas

Teo T. Antonio: Tulambuhay, Joselito D. Delos Reyes

A study of (Amami): Matungpal coma ti nakem Mo (may Your will be done ): A re-appropriation of the concept of God's will as nakem ti Apo in an Ilocano cultural experience, Henry F. Gamboa

Pananahimik: Isang mungkahing paraan ng pagninilay tungo sa kapanatagan ng kalooban, Dorothy Payumo Javier

Ang bisa na nakapaloob sa may labinlimang manipestasyon ng bulong sa Batangas, Renato Gutierrez Maligaya

Structural injustices and the university: A youngian philosophy of higher education, Rommel M. Mazo

Nagsasariling araling Filipino: Mga dinamiks ng lokal at pambansang diskurso sa tatlong bahay-saliksikan tulad ng Center for Kapampangan Studies (CKS), Cebuano Studies Center (CSC) at Mindanawon Initiatives for Cultural Dialogue (MICD), Randy T. Nobleza

Kabaro: Mga tabas at disenyo ng pagpapasya ng mga pangunahing tauhang babe sa walong piling premayadong nobelang Filipino ng Gel3 Power 980 - 2011, Diana F. Palmes

Ang Pagsasa-Filipino ng The Pearl ni John Steinbeck gamit ang komunikatibong dulog [electronic resource], Victoria R. Ramos

La Sallian ecological spirituality: A proposal based on the correlation of the ecological initiatives of the Philippine La Sallian family and a christian theology of creation, Lysander P. Rivera

Mapping the cosmopolitan turn in contemporary Philippine critical theory, Antonette P. Talaue

Ang historyograpiyang nakapaloob sa mga obrang historikal ni Carlos Botong Francisco, Melanie Del Pozo Turingan

To collaborate or not: Dynamics of stakeholders cooperation in Philippine relocation initiatives, Mark Anthony M. Velasco

Kokusai Kekkon: Isang pag-aaral sa buhay at danas ng mga piling Firipina Tsuma ng Batis Aware, Inc., Reynele Bren Glorioso Zafra

Theses/Dissertations from 2015

Care ethics and Florence Nightingales care practices: A historical-materialist and praxis-driven analysis, Rica De Los Reyes Ancheta

Perceptions of selected La Sallian students on love and their implications to religious education, Fides Antonio-del Castillo

The five core values of Columban College as exemplified by its stakeholders as a way of achieving authentic leadership, Carlota A. Aquino

When OFW parents are not around: Health conditions of adolescents left behind and associated factors, Myla M. Arcinas

Ang saysay ng diskursibong imahen ng pagkabarako ng mga Batangueno sa identidad ng lalawigan ng Batangas, Aristotle P. Balba

Ang loob at ang pagdarame sa Pampanga: Isang masusing pag-aaral gamit ang teorya ni Prospero Covar, Alma Tang Bautista

Problems on the implementations of artificial moral agents and the singularity: The is-ought problem as a case study, Robert James Boyles

Ideyolohiya at Utopia sa mga liham sa Ina ng Laging Saklolo sa Baclaran, Jennifer Macatangay Casabuena

The levels of catholicity of the sixteen catholic secondary schools in the Diocese of Iba, Zambales, Teresita R. Dumlao

Social capital in basic ecclesial communities, Julian Madrona Ferreras

Karol Wojtyla's personalistic relationship: Confronting 21st-Century sex, marriages, and familly issues, Aldin Lingao Gonzales

Pagpopook ng kapangyarihang politikal: Prosesong elektoral sa probinsya ng Tayabasm 1846-1898 by Macarandang, Gilbert Escobar., Gilbert Escobar Macarandang

Health conditions, socio-demographic and familial characteristics and multiple roles: The case of Filipino seafarer's wives, Rhodora C. Mendoza

Remulla, Revilla, Rivera: Iisang pag-aaral sa dinamiks ng kapangyarihan sa probinsya ng Cavite gamit ang teorya ng mga kapital ni Pierre Bourdieu, Jennifer Tario-Arroyo

Pagbuo ng isang mungkahing modyul para sa pagtuturo ng pagsulat sa baitang 12 kurikulum sa Filipino, Zendel Rosario M. Taruc

Kamalayang lokal sa panahong globalL: Pagdalumat sa teksto at konteksto ng makabayang edukasyon sa pagpapatupad ng OBTEC (Outcomes-based teacher education curriculum) Filipino sa Pamantasang Normal ng Pilipinas-Maynila, Voltaire M. Villanueva

Pagbabanig (mat weaving) as metaphor for strategic planning: A model for de-colonializing strategic planning in higher education, Felicia I. Yeban

Theses/Dissertations from 2014

Mga bakas ng sosyalismo sa panlipunang-pampulitikang pilosopiya ni Jose Rizal, Rodrigo D. Abenes

PDF

The role of global civil society in freedom of information (FOI) advocacy: A comparative study on the cases of Indonesia and the Philippines, Monica C. Ang

The missionary catechists of Saint Therese of the Infant Jesus: Its implications for catechesis in the local church and beyond, Sr Zenaida L. Avendano

Alamat bilang gamot sa lamat (mga tula), Irish Angelica I. Burrage

Environmental governance on solid waste management in the Philippines, Marlon de Luna Era