Follow

Theses/Dissertations from 2018

Antares : pagbubuo ng/sa pagbubura, Mesándel Virtusio Arguelles

Paka’mët tan pangisalba : kaso ng wikang Bolinao sa bayan ng Anda, Pangasinan, Ryan Collado Atezora

Kuwentong amo, kuwentong aso : mga naratibo sa kultura ng pag-aalaga ng aso sa lipunang Pilipino, Jorge P. Cuibillas

Pasada sa pagbuo ng identidad : kuwentong buhay, kuwentong dyip ng piling mga drayber, Nelson Joseph Cruz Fabre

The phenomenon of near death experience (NDE) : its critical implications on Nietzsche’s existential philosophy, Victor Elazaegui Gojocco

Ang tunay na lasa ng asukal : isang semiotikong pagtingin sa kasalukuyang kalagayan ng asukal at pag-aasukal sa Nasugbu, Batangas, Rita Dacillo Morales

A comparative study of two philosophies of hope : Cardinal Nguyen van Thuan and Gabriel Marcel, Quang Thanh Nguyen

Ang intelektwalisasyon ng pilosopiyang sosyo-politikal ng ilang piling mag-aaral ng senior high school sa bayan ng Malolos, Bulacan, sa liwanag ng pilosopiya ni Confucius, Danielito Castro Santos

Theses/Dissertations from 2017

Kararanan : pag-aaral sa siyam na ritwal sa bayan ng Lucban, Quezon, Patrico B. Abuel

Pag-aaswang : dalumat sa hulagway ng kababaihan sa mga serye ng pelikulang Shake, rattle, & roll, Aileen Concepcion Ani

Mga praktis at paraan ng pagsasabuhay ng karisma ng mga Missionary Catechists of St. Therese of the Infant Jesus (MCST) tungo sa teolohiya ng pagpapanibago, Ma Elizabeth C. Butay Sr.

Malasakit at damay : a virtue- and community-based sexual ethics for Filipino teens, Dalmacito A. Cordero Jr.

Ang kanta at ang bakla : isang pag-aaral sa diskurso ng kabaklaan sa kontemporaryong kantang Pilipino, Johann Vladimir Jose Espiritu

A critique of Alvin Platinga's religious epistemology, Erlito A. Maraya

Pinakamahaba ang gabi sa panitikan : mga tula at poetika ng pangangapuhap, Allan C. Popa

The identity affiliation and educational experiences among Muslim Maguindanaoan high school students in Cotabato City, Mindanao, Philippines, Crisanto Q. Regadio Jr.

Fragments towards a poetic cartography of Philippine history and herstory in the selected poems of Luisa Igloria, Francis Xavier R. Salcedo

Social capital of left-behind children of migrant parents from the Philippines : determinants and association with school performance, Melanie P. Tolentino

Theses/Dissertations from 2016

Pagma-marikit-na!: Esensiyal na mga elemento sa pagmamapang etnokultural-historikal [electrical resource], Adriano Dela Dela Cruz Balagot

Pannakimaysa dagiti Ilokano : isang pag-aaral sa migrasyong Ilokano sa Lungsod ng Tabuk, Kalinga, Janette P. Calimag

Assessing students' views and perspectives on spiritual and moral issues towards a Christian formation program for OP-Siena schools, Ma Rhea C. Castillo

Teo T. Antonio: Tulambuhay, Joselito D. Delos Reyes

A study of (Amami) : “matungpal coma ti nakem Mo …” (may Your will be done …) : a re-appropriation of the concept of God's will as nakem ti Apo in an Ilocano cultural experience, Henry F. Gamboa

Pananahimik : isang mungkahing paraan ng pagninilay tungo sa kapanatagan ng kalooban, Dorothy Payumo Javier

Ang bisa na nakapaloob sa may labinlimang manipestasyon ng bulong sa Batangas, Renato Gutierrez Maligaya

Structural injustices and the University: a Youngian philosophy of higher education, Rommel M. Mazo

Nagsasariling araling Filipino : mga dinamiks ng lokal at pambansang diskurso sa tatlong bahay-saliksikan tulad ng Center for Kapampangan Studies (CKS), Cebuano Studies Center (CSC) at Mindanawon Initiatives for Cultural Dialogue (MICD), Randy T. Nobleza

Kabaro: mga tabas at disenyo ng pagpapasya ng mga pangunahing tauhang babe sa walong piling premayadong nobelang Filipino ng Gel3 Power 980 - 2011, Diana F. Palmes

La Sallian ecological spirituality: a proposal based on the correlation of the ecological initiatives of the Philippine La Sallian family and a christian theology of creation, Lysander P. Rivera

Mapping the Cosmopolitan Turn in Contemporary Philippine Critical Theory, Antonette P. Talaue

Ang historyograpiyang nakapaloob sa mga obrang historikal ni Carlos “Botong” Francisco, Melanie Del Del Pozo Turingan

Kokusai Kekkon : isang pag-aaral sa buhay at danas ng mga piling Firipina Tsuma ng Batis Aware, Inc., [elecronic resource], Reynele Bren Glorioso Zafra

Theses/Dissertations from 2015

Care ethics and Florence Nightingale’s care practices : a historical-materialist and praxis-driven analysis, Rica D. Ancheta

Perceptions of selected La Sallian students on love and their implications to religious education, Fides Antonio-del Castillo

The five core values of Columban College as exemplified by its stakeholders as a way of achieving authentic leadership, Carlota A. Aquino

When OFW parents are not around : health conditions of adolescents left behind and associated factors, Myla M. Arcinas

Ang saysay ng diskursibong imahen ng pagkabarako ng mga Batangueno sa identidad ng lalawigan ng Batangas [elelctronic resource], Aristotle P. Balba

Ang loob at ang pagdarame sa Pampanga: Isang masusing pag-aaral gamit ang teorya ni Prospero Covar, Alma Tang Bautista

Problems on the implementations of artificial moral agents and the singularity : the is-ought problem as a case study, Robert James Boyles

Ideyolohiya at Utopia sa mga liham sa Ina ng Laging Saklolo sa Baclaran, Jennifer Macatangay Casabuena

The levels of catholicity of the sixteen catholic secondary schools in the Diocese of Iba, Zambales, Teresita R. Dumlao

Karol Wojtyla's personalistic relationship : confronting 21st-Century sex, marriages, and familly issues, Aldin Lingao Gonzales

Health conditions, socio-demographic and familial characteristics and multiple roles: The case of Filipino seafarer's wives, Rhodora C. Mendoza

Remulla, Revilla, Rivera: Iisang pag-aaral sa dinamiks ng kapangyarihan sa probinsya ng Cavite gamit ang teorya ng mga kapital ni Pierre Bourdieu, Jennifer Tario-Arroyo

Pagbuo ng isang mungkahing modyul para sa pagtuturo ng pagsulat sa baitang 12 kurikulum sa Filipino, Zendel Rosario M. Taruc

Kamalayang lokal sa panahong globalL: Pagdalumat sa teksto at konteksto ng makabayang edukasyon sa pagpapatupad ng OBTEC (Outcomes-based teacher education curriculum) Filipino sa Pamantasang Normal ng Pilipinas-Maynila ni: Voltaire M. Villanueva., Voltaire M. Villanueva

Theses/Dissertations from 2014

Mga bakas ng sosyalismo sa panlipunang-pampulitikang pilosopiya ni Jose Rizal, Rodrigo D. Abenes

The missionary catechists of Saint Therese of the Infant Jesus: Its implications for catechesis in the local church and beyond, Sr Zenaida L. Avendano

Lapit, palit, lipat: pagtulay sa palabas, pag-asa at pag-asam ng masa, Aileen Joy G. Saul

Ang 'pagbuo ng wika' sa Amaya: Popularisasyon ng wikang filipino sa telebisyon, Vasil Agong Victoria

Theses/Dissertations from 2013

A critique of searle : in defense of American multicultural education, Rex Bacarra

Are modal conditions necessary for knowledge?, Mark Anthony L. Dacela

Towards praxis of compassion a mediated theological analysis of economic personalism, Willard Enrique R. Macaraan

Ang pilosopiya ng edukasyon para sa mga Pilipino ayon kay Emerita S. Quito : isang pagsusuri, Jerwin M. Mahaguay

Mereotopological investigation of borders: A Study in formal ontology, Krizna Rei M. Palces

A Critical examination of the influences of the new democratic revolutionary theory of Mao Zedong on the political philosophy of Jose Maria Sison, Tianhong Yu

Theses/Dissertations from 2012

Pragmatist reflections on Nagel and the meaning of life : treating the subjective and the objective as a continuum, Dennis de Guzman Apolega

Mediator with the sacred : Jesus through the lens of the Filipino healing tradition, Reynaldo Omaweng Dumpayan

A Heideggerian response to the leading critiques against postmodernism, WIlhelm Alfredo Julian

Rampa sa paglaya : paglalakbay ng mga bakla sa Sangandaan ng pag-ibig at pakikibaka, Rowell Decena Madula

Theses/Dissertations from 2011

A catechism on Capiz aswang phenomenon (For Catholic school students and teachers in Capiz) [electronic resource, Glenn B. Baes

From oppression to freedom : a postfeminist critical evaluation of bell hooks cultural criticism, Hazel T. Biana

Framing familial fibers : the crisis of representation in modern visual arts, Beverly Asistol Sarza

Theses/Dissertations from 2010

Tawid diwa sa pananagisag ni Bienvenido Lumbera : ang bayan, ang manunulat at ang magasing sagisag sa imahinatibong yugto ng batas militar 1975-1979, Dexter B. Cayanes

Theses/Dissertations from 2009

Ontological courage versus dualism : the relationship of philosophy and theology in the thought of Paul Tillich, Fr Anthony Ben Ayubo

To be just : The significance of Jacques Derrida's deconstruction for political pedagogy, Jeffrey Mendoza Centeno

The spirituality of the filles de marie-immaculate congregation in Vietnam : a critical and theological analysis, Thi My Chau Doan

Pagsusuri ng yaman ng kultura at kristiyanong pananampalataya : isang pagmamasid sa desposoryo ng tatlong bayan ng Bulacan, Arvin Dineros Eballo

Jose Miguez Bonino and his ethics of political power reconsidered : (It s presuppositions, gaps, challenges and possibilities for enrichment), Gil Atiga Ellema

Theses/Dissertations from 2008

Ang lumbay ng dila : isang nobela ang panahon bilang proyekto, ang nobela bilang produkto : sanaysay, Genevieve Lampasa Asenjo

Pagsasalin at kritikal na anotasyon ng sampung tsapter ng aklat na College Algebra nina Spiegel at Moyer, Mercedes G. Batalla

The implications of evolutionary psychology's modular theory of mind on the freewill debate, James Victor M. Esguerra

The relevance of the daily mass as the core of the Campus Ministry (CM) program of three schools of the St. Paul University System (SPUS) using the Daily Mass Scale (DMS), Gerardo L. Guiuan

Hunger, gender, nature : exploring the nexus of body, sexuality and nature in ecofeminism, Jeane C. Peracullo

Ang tambaloslos bilang dalumat sa pagbasa/g sa mga nakakahong larawan ng babae sa anim na nobelang Filipino na may Gawad Palanca (1984-2005), Norly R. Plasencia

A catechetical faith formation program for Catholic youth leaders in the Diocese of Imus, Esteban T. Salibay Jr.

Pikit, Cotabato's spaces for peace : an embodiment of Jurgen Habermas' theory of communicative action, Eduardo Mojica Santoyo

A survey of the RVM sisters' attitudes toward prayer services in view of liturgical renewal in communities, S Maria Marilyn Ubaldo RVM.

Formativ na ebalwasyon ng mga asignatura sa edukasyong panrelihiyon ng De La Salle University-Dasmariñas batay sa mga pamantayan ng NCDP (taong panuruan 2007-2008), Frank S. Villanueva

Theses/Dissertations from 2007

Metapisika ng pag-ibig : isang maka-Pilipinong pagsusuri sa Deus Caritas Esf, Maxell Lowell C. Aranilla

Realistic explanatory monism : a causal theory of rational agency : a goldmanesque account of reasons, causes, and responsibility, David Simon Botting

Apolinario Mabini's concept of hope : a critical reflection on the Filipino Lebenswelt, Lionel E. Buenaflor

Damming the nation : region/nation and the global order in contemporary West Visayan literature, Isidoro Manaligod Cruz

Development at evalwasyon ng isang prototipong programa sa pagtuturo ng Filipino bilang banyagang wika, Emmanuel Signo Gonzales

Loob : indigeneous, prosocial, and normative rationality in a dictator game, Gerardo L. Largoza

The atheism of Albert Camus : a critical evaluation from the perspective of the concept of God as relation, Herman Labor Licayan

The religious and values elements in the selected Ibanag folk literature : their meanings and perceived effects on the Ibanag (Christian) family values and religiosity, Mariano Thomas S. Ramirez

Ang wika, kultura at madlang manonood sa dubbing ng Jewel in the palace para sa telebisyong Filipino, Marvin R. Reyes

A proposed catechetical formation program for the Catholic youth in the diocese of Nhatrang, Vietnam, Loc Thi Xuan Truong

Theses/Dissertations from 2006

A bible reading attitude scale for Filipino college students : its implications for religious learning, Rito V. Baring

Compassion and the other : intersubjectivity in the Philippine metrical romance Don Juan Tenoso, Donna Aelred C. Bautista

Debelopment at ebalwasyon ng isang glosaryong Ingles-Filipino sa Edukasyong Panrelihiyon, Henry L. Bernardo

Pagbubukas-loob : a proposed Filipino theology of evangelical Christian spiritual formation, George N. Capaque

Beloved other : an inquiry to the self-other relation in Satre and Beauvior via a hermeneutic reading of their autobiographical and fictional narratives, Noelle Leslie G. Dela Cruz

Exploring motivational factors and job satisfaction among Indonesian first line managers, Fuad Manan

Subjects of empire : American women's travel narratives on colonial Philippines, 1900-1915, Dinah Roma Sianturi

Theses/Dissertations from 2005

Claro Rafols Ceniza's rationalist theory of man : a critical synthesis of his epistemology, metaphysics, and ethics, Federico B. Besa Jr.

The vision and praxis of nothingness and unity in the spirituality of Chiara Lubich, Lolita Licuanan Castillo

Basic ecclesial community (BEC) modules for District V, Diocese of Imus : towards social transformation, Jose R. Domingo

A discourse analysis on the GRP-MNLF peace agreement using Habermas's theory of communicative action., Maxwell L. Felicilda