Date of Publication

8-2023

Document Type

Master's Thesis

Degree Name

Master sa Sining sa Araling Filipino - Wika, Kultura, Midya

Subject Categories

Digital Communications and Networking | Other Languages, Societies, and Cultures

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Filipino, Departamento ng

Thesis Advisor

Rhoderick V. Nuncio

Defense Panel Chair

Raquel E. Sison-Buban

Defense Panel Member

Rowell D. Madula
David Michael M. San Juan

Abstract/Summary

Sa panahong digital kung saan nagananap ang proseso ng pagpasa ng impormasyon gamit ang mga kompyuter at iba pang midyum ng teknolohiya bilang daluyan ng komunikasyon, ang email ang isa sa karaniwang paraan ngayon ng pakikipag-ugnay sa elektronikong paraan. Mahalaga ang papel at tungkuling ginagampanan ng komunikasyon sa mga opisina sa iba’t ibang sektor ng lipunan lalo na sa mga institusyong pang-edukasyon. Ang mabisa at malinaw na komunikasyon ay nakatutulong upang magkaintindihan at magkaroon ng matiwasay na samahan ang mga miyembro ng isang organisasyon. Sa gitna ng pandemya, ang email communication ay siyang pangunahing paraan ng komunikasyon sa mga institusyong pampaaralan. Ang pag-shift ng plataporma ng pagtuturo mula sa face-to-face patungong online distance learning ay nangailangan ng mas mabilis, ekonomiko at mabisang midyum ng komunikasyon na maaaring gamitin sa pakikipag-usap sa pagitan ng mga mag-aaral at kanilang mga guro, sa pagitan ng mga guro, kapwa guro at administrasyon, at sa pagitan ng iba pang mahahalagang departamento at opisina sa mga paaralan. Ang komunikasyon gamit ang email ang siyang naging midyum para maipaabot ang mga mensahe at impormasyon na kinakailangan sa mga paaralan. Kasabay ng pagiging gamitin ng email bilang isang paraan ng pakikipag-usap kasabay ng pagbabago sa plataporma ng edukasyon mula sa interaksyong face-to-face patungo sa online distance learning, may mga gawi at isyu na umuusbong sa mga institusyong pampaaralan na nasanay sa komunikasyong nakaimprenta. Layunin ng pananaliksik na ito na alamin ang atityud at saloobin ng ilang kawani ng La Salle Green Hills tungkol sa paggamit ng mga ng mga email communication sa panahon ng pandemya at ang mga gawi, isyu, at mungkahing protokol sa pagpapadala, pagtanggap at pagtugon sa paggamit ng mga email bilang pangunahing midyum ng komunikasyon.

Abstract Format

html

Language

Filipino

Format

Electronic

Physical Description

139 leaves

Keywords

Electronic mail messages

Upload Full Text

wf_yes

Embargo Period

8-11-2023

Share

COinS