Date of Publication

1-2023

Document Type

Dissertation

Degree Name

Doktor sa Pilosopiya sa Araling Filipino - Wika, Kultura, Midya

Subject Categories

Other Languages, Societies, and Cultures

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Filipino, Departamento ng

Thesis Advisor

Feorillo Petronilo A. Demeterio, III

Defense Panel Chair

Rowell D. Madula

Defense Panel Member

David Michael M. San Juan
Rhoderick V. Nuncio
Lars Raymund C. Ubaldo
Leslie Anne L. LiwanagAbstract/Summary

Isa itong pagtatanghal ng mga pag-aaral at pagsusuri ng mga ideolohiyang politikal na nakakubli sa naglalakihang piling mga obra ng Sining Saysay na maaaring mabasa at nilay-nilayin ng mga kritiko, mga iskolar, at mga mag-aaral ng Araling Filipino pati mga alagad ng sining. Nahahati sa pitong kabanata ang pananaliksik: 1) paglalahad ng suliranin, 2) rebyu ng kaugnay na literatura, 3) metodolohiya, 4) ang mga pintor, ang mga obra at ang mga signipikasyon nito, 5) ang iconic plane, kontekstwal plane at ebalwatib plane: mga ideolohiyang politikal ng mga obra, 6) paglalagom sa Araling Filipino ng Sining Saysay, at ang 7) kongklusyon. Pinakalayunin ng pag-aaral ang matumbok ang mga ideolohiyang politikal ng mga piling obra upang makahimok at maka-udyok sa iba’t ibang aspekto at lawak sa pagsaalang-alang ng mga tinig ng mga tinitingalang alagad ng sining ng Unibersidad ng Pilipinas at ng buong Sining Saysay bilang isang makabuluhang kontribusyon sa kontemporaryong Araling Filipino sa pagpapayabong nito.

Mga Susing salita: Ideolohikong Ispektrum, Hans Slomp, Ideolohiyang Politikal, Sining Saysay, Araling Pilipinas o Filipino, Semiotika

Abstract Format

html

Language

Filipino

Format

Electronic

Physical Description

391 leaves

Keywords

Narrative art; Hans Slomp, 1945-

Upload Full Text

wf_yes

Embargo Period

1-18-2023

Share

COinS