Date of Publication

12-2019

Document Type

Dissertation

Degree Name

Doktor sa Pilosopiya sa Araling Filipino - Wika, Kultura, Midya

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Filipino

Thesis Adviser

Raquel E. Sison-Buban

Defense Panel Chair

Rhoderick V. Nuncio

Defense Panel Member

Aurora E. Batnag
Jimmuel C. Naval
Rowell D. Madula
David Michael M. San Juan

Abstract/Summary

Dinalumat ng pag-aaral na ito ang salitang pagtitipon bilang isang metodo ng pananaliksik na malay sa pabburulun- etnolinggwistik, sosyolinggwistik at leksikograpik upang makabuo ng isang Panimulang Diksyunaryong Yogad bilang kagamitang panturo sa pagtuturo ng Mother Tongue- Based Multilingual Education (MTB-MLE) at bilang preserbasyon din ng wikang Yogad. Ang modelong T4 - Tipon-Tala-Tumbas-Talab ay ginamit bilang leksikograpik na proseso kasabay ang pagsiyasat ng kalagayang etnolinggwistik at sosyolinggwistik ng wikang Yogad sa bayan ng Echague. Ginamit ang mga panitikang limbag, mga tradisyong oral at mga limbag na materyal na pinaghanguan ng mga salitang lahok na isinama sa binuong Panimulang Diksyunaryong Yogad. Nilikom at sinuri ang mga tinipong salitang lahok sa pamamagitan ng modelong T4 -Tipon-Tala-Tumbas-Talab sa tulong ng mga tinuntungang teorya ng modern theory of lexicographic functions at teorya ng tumbasang dinamiko at konsistensi. Ginamit din ang pagmamasid at pakikipanayam bilang mga instrumento ng pangangalap ng datos maliban sa paglikom ng mga limbag na materyal tulad ng mga diksyunaryo at nalathalang pag-aaral tungkol sa wika at kultura ng etnolinggwistikong Yogad. Batay sa resulta ng pag-aaral, lumabas ang 1,019 na salitang lahok mula sa mga iba’t ibang kategorya. Kabilang dito ang ilang mga salitang kultural na ginagamit sa mga ritwal, tradisyon at paniniwalang Yogad. Munting hakbang ito na isinagawa ng mananaliksik sa pagsalba sa nanganganib na kalagayan ng wikang Yogad sa kasalukuyan at pagtulong din sa kawalan ng mga kagamitang panturo sa pagtuturo ng Mother Tongue-Based Multilingual Education.

Abstract Format

html

Language

Filipino

Format

Electronic

Accession Number

CDTG007985

Keywords

Yogad language—Lexicography; Yogad language—Dictionaries

Upload Full Text

wf_yes

Embargo Period

1-24-2023

Share

COinS