Date of Publication

2023

Document Type

Dissertation

Degree Name

Doktor sa Pilosopiya sa Araling Filipino - Wika, Kultura, Midya

Subject Categories

Other Languages, Societies, and Cultures

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Filipino, Departamento ng

Thesis Advisor

Feorillo Petronilo A. Demeterio III

Defense Panel Chair

Raquel E. Sison-Buban

Defense Panel Member

Rodrigo D. Abenes
Dexter B. Cayanes
Renato G. Maligaya
Lars Raymund C. Ubaldo

Abstract/Summary

Sa kabila ng mga pagbabagong dulot ng modernisadong panahon, may mga kultura pa ring namamayani at lalong napaiigting ng pakikipagsabayan sa mga pagbabagong ito. Isa na rito ang kultura sa tradisyonal na panggagamot kung kaya ang pananaliksik na ito ay nauukol sa pagtukoy, paglalarawan, at pagsusuri ng pagpapanatili at pag-aangkop ng tradisyonal na panggagamot ng isang pamilya sa Batangas–-ang Pamilya Dijan-Miranda. Isinagawa ang pag-aaral na ito gamit ang Awtoetnograpiya bilang daluyan sa pagdukal ng kaalaman sa pamamagitang ng sariling danas at masinsinang obserbasyon tungo sa pagpapaigting ng kaugnay na kultura. Nakapaloob sa paraang ito ang mahahalagang proseso ng rekoleksyon ng mga nakaraan o alaala, lahok-masid, pakikipanayam, at pagtingin sa mga album at kaugnay na dokumento ng Pamilya Dijan-Miranda hinggil sa panggagamot na isinagawa upang kalapin ang mga kinailangang datos. Upang mahimay ang mga impormasyon, ipinakilala at binakas ang pinagmulan ng panggagamot ng Pamilya Dijan-Miranda; inisa-isa ang mahahalagang danas ng bawat miyembro ng Pamilya Dijan-Miranda bilang mga manggagamot ganoon din ang danas ng mga ginamot; at tinukoy at inilarawan kung paano pinananatili at iniaangkop ng nasabing pamilya ang tradisyonal na panggagamot hanggang sa kasalukuyan. Inilapat sa papel na ito ang deskriptibong pamamaraan ng pag-aaral upang sipatin at ilarawan kung paanong hanggang sa kasalukuyang panahon kung kailan maraming pagbabagong nagaganap dulot ng modernisasyon at iba pang makabagong kaganapan ay nananatiling buhay pa rin ang tradisyonal na panggagamot ng pamilya sa kabila ng malaon nang panahon at modernong karanasan sa buhay tulad ng pangingibang bansa at pagkakaroon ng digri sa edukasyon at matatag na hanapbuhay. Mula sa mga paglalahad at pagdalumat sa karananasan ng bawat kalahok ay sinubukan ding maglahad ng mananaliksik ng sariling teorya kaugnay ng pagpapanatili at pag-aangkop ng tradisyonal na panggagamot–ang teorya ng KaLOOB.

Susing salita: Awtoetnograpiya, panggagamot, kaloob, labas, danas

Abstract Format

html

Language

Filipino

Format

Electronic

Physical Description

518 leaves

Keywords

Ethnology; Healing; Traditional medicine--Philippines (Batangas)

Upload Full Text

wf_yes

Embargo Period

8-12-2024

Available for download on Monday, August 12, 2024

Share

COinS