Himno at ritmo ng Nasyonalismo: Dalumat ng Musika sa Kurikulum ng Miriam College Middle School

Date of Publication

2015

Document Type

Master's Thesis

Degree Name

Master sa Sining sa Araling Filipino - Wika, Kultura, Midya

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Filipino

Abstract/Summary

Ang pilosopiya ng Edukasyong Pang-Musika ayon sa bagong kurikulum ng K-12 ay dapat tungo sa kurikulum na spiral, multi-kultural, at integratibo. Sa pag-aaral na ito, hinimay ang ibat ibang pamamaraan, pati na rin mga estratehiya sa pagkatuto at materyal panturo ng Musika sa Gitnang Paaralan ng Kolehiyo ng Miriam. Sinuri rin sa pag-aaral na ito ang mga paksang may lapit sa pagpapayabong ng nasyonalismo at pagmamahal sa bayan batay sa idinidikta ng kurikulum ng K-12 sa asignaturang Musika. Napag-alaman ang tangkang pagkintal ng konsepto ng nasyonalismo sa mga piling aralin alinsunod sa minimum learning competency ng Department of Education na may tunguhin sa pagpapaunlad ng masining na pamamahayag at kultural na pagkatuto. Sa pangkalahatan, nakita ang dalumat sa pagsasama ng konsepto ng nasyonalismo sa konteksto ng asignaturang Musika ng Gitnang Paaralan.

Abstract Format

html

Language

English

Format

Electronic

Accession Number

CDTG005971

Shelf Location

Archives, The Learning Commons, 12F Henry Sy Sr. Hall

Physical Description

1 computer optical disc ; 4 3/4 in.

This document is currently not available here.

Share

COinS