Date of Publication

8-2013

Document Type

Master's Thesis

Degree Name

Master of Fine Arts in Creative Writing

Subject Categories

Poetry

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Literature

Thesis Adviser

Genevieve Asenjo

Defense Panel Chair

Allan Popa

Defense Panel Member

Edgar Samar
Kristian Cordero

Abstract/Summary

Binubuo ng 30 tula ang kalipunan na isang pagninilay sa kalagayan ng mga naiwan ng Overseas Contract Workers (OCWs) silang manaka-naka pa lamang na nabibigyan ng espasyo sa diasporikong danas sa ating panitikan. Nakatuon ang koleksiyon sa galaw ng tahanan, ang sentro de grabedad ng pamilya, pangunahing yunit ng lipunan na humaharap sa pinakamaliliit at pinakamalalaking epekto ng kaayusan. Tulad na lamang ng malakas na hatak ng pangingibang-bayan na isinusulong ng globalisasyon. Sa araw-araw na mga kaganapan sa buhay ng mga kapamilyang naiwan, isinadula kung paano nila (persona) hinaharap ang salimuot ng buhay bilang miyembro ng pamilya. Ang pamilya bilang isang konsepto ng pagiging buo sa kabila ng katotohanan na tanging sa diwa, hindi sa aktuwal ang kabuuan. Gayundin, itinanghal ang mga puwersa sa labas ng tahanan (mga tao at karanasan) na tuwiran o di-tuwiran man, kabahagi sa mga maaaring paghulma sa konsepto ng pamilya sa kontemporanyong panahon. Sa kabilang dako, kinasangkapan din ang pagkain, pagluluto, at lasa sa kung paanong ang pagkain ay imahen ng pagsasalo-salo at pagsasama-sama. Na sa kabilang banda, puwersa rin ng pagbubukod-bukod lalo pat isa ito sa mga isinaalang-alang sa pag-alis ng mga OCW. Sa ganito, dinalumat ang pagkain bilang lunan ng talaban ng ibat ibang karanasan o pag-aasam ng mga persona bilang kapamilya, at bilang indibidwal. Pansamantala, panahon na kapwa tinanaw ng mga umaalis at naiwan ang bumibigkis sa karanasan ng mga naiwan (persona) isang panahon na ang tanging tiyak ay kawalang-katiyakan.

Abstract Format

html

Language

Filipino

Format

Electronic

Accession Number

CDTG005447

Shelf Location

Archives, The Learning Commons, 12F Henry Sy Sr. Hall

Physical Description

71 leaves ; 4 3/4 in.

Keywords

Tagalog poetry; Foreign workers, Filipino—Family relationships—Poetry

Upload Full Text

wf_yes

Share

COinS