Ang tunay na lasa ng asukal: Isang semiotikong pagtingin sa kasalukuyang kalagayan ng asukal at pag-aasukal sa Nasugbu, Batangas

Date of Publication

2018

Document Type

Dissertation

Degree Name

Doktor sa Pilosopiya sa Araling Filipino - Wika, Kultura, Midya

Subject Categories

Other Languages, Societies, and Cultures

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Filipino

Thesis Adviser

Feorillo Petronilo A. Demeterio, III

Defense Panel Chair

Raquel E. Sison-Buban

Defense Panel Member

Rowell D. Madula
Dexter B. Cayanes
Lars Raymund C. Ubaldo
Aurora E. Batnag

Abstract/Summary

Ang nakabaong kabuhayan ng pagtutubo at ang pagkakatayo ng Central Azucarera Don Pedro, Inc ay naging daan upang ang asukal ay maging isa sa mga produktong pinoproseso at kinakalakal sa Nasugbu, Batangas. Sa kasalukuyan, ang industriya ng pag-aasukal ng bayan ay nahaharap sa iba't ibang kalagayan at hamon ng pagbabago
Pangunahing layunin ng pananaliksik na ito na sipatin ang kasalukuyang kalagayan ng asukal at pag-aasukal sa Nasugbu, Batangas sa pamamagitan ng semiotikong pagtingin. Gamit ang teorya ng semiotiko na nakatuon sa mito ni Roland Barthes, inilahad at tinalakay ng papel na ito ang mga nakakubling diskurso mula sa anim na klase ng asukal sa apat na dimensyon ng pag-aasukal sa Nasugbu, Batangas: (1.) Pagtatanim ng tubo, (2.) Pagpoproseso, (3.) Pagkakalakal/Pagbebenta, at (4.) Pagkonsumo. Ang anim na klase ng asukal ay (1.) bati, (2.) pulot, (3.) negra, (4.) brown/pula, (5.) wash/segunda, at (6.) refine.
Sa pamamagitan ng tematikong paghahanay, pagtalakay at pagsusuri ng mga nakakubling diskurso sa bawat dimensyon ng pag-aasukal ay inilarawan ang kasalukuyang kalagayan ng pag-aasukal sa bayan ng Nasugbu.
Ang metodo ng pag-aaral ay etnograpikong pananaliksik samantalang kinalap ang mga datos sa tulong ng Pilipinong Lapit ni Roberto Javier kagaya ng pakikipagkuwentuhan, pakikipanayam, patanong-tanong, pakapa-kapa, pagmamasid, at FGD. Naging malaking bahagi rin ang ginamit na field notes sa pagpapatibay ng ilang datos.
Napag-alaman sa pag-aaral na may 18 nakakubling diskurso ng asukal at pag-aasukal na tinalakay at sinuri. Ang mga ito ay pinangkat sa pamamagitan ng tematikong paghahanay at pagtalakay sa bawat dimensyon ng pag-aasukal. Sa kabuuan ng modelong circuit, inilarawan ang kalagayan ng pag-aasukal ng Nasugbu na nakatahi sa usaping pang-ekonomiya, kultural, at ekonomiyang pampolitika. Nahihinuha na may pagbabanta ng pagsuko ang pag-aasukal sa bayan dahil sa matingkad ng suliraning pangkabuhayan ng mga magtutubo na naapektuhan ng nararanasang ekonomiyang pampolitika. Gayunpaman, ang mga positibong kultura ng mga tao ay nagpapaangat ng kanilang kalagayan sa industriya ng pag-aasukal. Napatunayan na ang tunay na lasa ng asukal ng bayan ay hindi matamis dahil nag-aangkin ito ng iba’t ibang lasang tinimplahan ng mga nakakubling diskurso.

Abstract Format

html

Language

Filipino

Format

Electronic

Accession Number

CDTG007647

Shelf Location

Archives, The Learning Commons, 12F Henry Sy Sr. Hall

Physical Description

1 computer disc; 4 3/4 in.

Keywords

Sugar trade--Philippines; Sugar workers--Philippines; Sugar trade--Employees

This document is currently not available here.

Share

COinS