Ang bagong kasaysayan at ang hamon sa tradisyunal na pagsasakasaysayan

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

History

Document Type

Archival Material/Manuscript

Publication Date

2007

html

Disciplines

History

Note

"Panayam sa ika-2 Pambansang Kumperensya, BAKAS-UP LIKAS, 19 Nobyembre 2007, UP College of Engineering, Unibersidad ng Pilipinas, Diliman"

Keywords

Historiography; History

Upload File

wf_no

This document is currently not available here.

Share

COinS