Title

Politika at panitikan sa pananaw ni F. Sionil Jose: Isang pakikipanayam = Politics and literature from the point of view of F. Sionil Jose: An interview

Added Title

Politics and literature from the point of view of F. Sionil Jose: An interview

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Filipino, Departamento ng

Document Type

Article

Source Title

Malay

Volume

31

Issue

1

First Page

16

Last Page

28

Abstract

Sa dami ng taon bílang isang manunulat na maraming parangal, nananatiling aktibo sa larangan ng panitikan ang awtor na si Francisco Sionil Jose, 93, sa pagpapatuloy sa paggabay sa mga batang manunulat, sa politikal na larangan, at sa panitikan. Kilalá sa kaniyang mga politikal na mga sanaysay at nobela, pinanghahawakan pa din niya ang Politika, na patuloy niyang inuugnay sa panitikan. Binibigyan ng papel na panayam na ito, ang perspektiba ng matandang manunulat, mula sa kaniyang mga karanasan sa Panahon ng Hapon, sa Batas Militar, hanggang sa kasalukuyan. Tinatalakay din nito ang kaniyang mga pananaw sa Administrasyong Duterte, ukol sa mga Amerikanong Base Militar sa Pilipinas, at sa pagiging isang nasyon ng ating bansa. Mahalaga sa panayam na ito ang kaniyang mga pananaw tungkol sa Rebolusyon, kung saan may pinanghahawakan siyang Marxistang pananaw; tinatalakay din ang pagbabago ng opinyon niya tungkol sa Komunismo, Kapitalismo, at pagiging isang bansa. Sa pangkalahatan, minamapa nito ang mga esensiyal sa kaniyang politikal na pananaw sa kasalukuyan, isinulat at ibinuod sa isang papel.

Years of being a decorated writer, Francisco Sionil Jose, 93, remains active in the literary field, continuing to inspire and mentor young aspiring writers, both in the literary and political sphere. Known for his political essays and novels, Jose continues to hold politics dear, constantly integrating it with his literature. This paper interview serves to give an overview of the old writer, from his experiences during the Japanese Occupation, and Martial Law, to the current times. It explores his views on the current Duterte administration, on the U.S. military bases in the Philippines and the nationhood of the country. The interview also highlights his views on Revolution, in which he holds an essentially Marxist view, and explores the shifts in his views on Communism, Capitalism and Nationhood. Overall, it maps the essentials of his political views at the present, all transcribed and synthesized in this paper.

html

Disciplines

Arts and Humanities | Political Science

Keywords

F. Sionil Jose, 1924-2022—Political and social views

Upload File

wf_no

This document is currently not available here.

Share

COinS