Title

Ang lenggwaheng makalalaki sa sa babaeng misteryosa: Ilang pakahulugan sa imahen ng salita

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Filipino, Departamento ng

Document Type

Other

Physical Description

14 leaves

Abstract

Isang kapangyarihang likas sa tao ngunit problematik-- ang lenggwahe. Ayon kay Chomsky (1981) bawat tao ay may kani-kaniyang "language organs" na siyang responsable sa pagkatuto ng bawat indibidwal ng wika. Sinusugan din ito ni Pinker (1994) ng kanyang sabihing "instinct" ang naguudyok sa tao upang gumamit ng wika. Sa madling sabi, bahagi ng pagiging tao ang wika. Gayunpaman, kakatwang isipin na ang lenggwaheng ito ay walang sariling kakayahang magtakda ng kanyang distink na katangian at papel na gagampanan sa lipunan. Bunsod ng kahinaang ito ng lenggwahe, mabilis itong nasamantala upang magkaroon ng higit na kapangyarihan o mapaboran ang isang gender. Ito, sa aking palagay, ang ugat ng seksismo sa wika. Naniniwala akong batid ng dalawang gender ang kapangyarihang taglay ng wika. Ngunit bakit sa mga umiiral na salita sa ating lenggwahe ay mas nakalalamang ang mga salitang derogatori na kalimitang ikinakapit sa babae? Mas maraming leybel na nakasisirang-puri, kundi man nakapagpapababa ng pagkatao ng mga babae.

html

Disciplines

South and Southeast Asian Languages and Societies

Keywords

Sexism in language--Philippines; Filipino language—Sex differences

Upload File

wf_no

This document is currently not available here.

Share

COinS