Pantayong pananaw: Views from the outside

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

History

Document Type

Article

Source Title

Kritika Kultura

Issue

13

First Page

105

Last Page

106

Publication Date

1-1-2009

Abstract

Magsisimula ang panayam sa pagpapaliwanag ng Pantayong Pananaw, sa mga ugat nito sa historiyograpiyang Pilipino at mga kilusang indihenisasyon sa ikalawang hati ng ika-20 siglo. Isusunod ang implikasyon nito sa kasaysayan pati na rin sa iba pang agham panlipunan. Sa huli, magtatangkang tanawin ang PP bilang kasangkapan sa pag-unawa hindi lamang ng sangkapilipinuhan kundi ng iba ring bansang kaugnay sa mga interes ng Pilipinas.

html

Digitial Object Identifier (DOI)

10.3860/kk.v0i13.1208

Disciplines

Asian History | History

Keywords

Philippines—Historiography

Upload File

wf_yes

This document is currently not available here.

Share

COinS