Date of Publication

6-14-2021

Document Type

Master's Thesis

Degree Name

Master of Science in Psychology Major in Social and Cultural Psychology

Subject Categories

Family, Life Course, and Society | Social Psychology

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Psychology

Thesis Advisor

Darren E. Dumaop

Defense Panel Chair

Roberto E. Javier, Jr.

Defense Panel Member

Maribel L. Dominguez
Ma. Angeles Lapeña

Abstract/Summary

Layunin ng risirts na ito na tignan ang konsepto ng utang na loob at ang pagtanaw nito base sa ugnayan sa pamilya. Gumamit ang mananaliksik ng katutubong metodo na pagtatanong-tanong at sinuri sa pamamagitan ng “content analysis”. Ang pag-aaral na ito ay nilahukan ng siyam (9) na pamilya mula sa iba’t-ibang antas ng pamumuhay. Mula sa pagsusuri ay nakabuo anim (6) na tema tungkol sa mga sumusunod: (1) konsepto ng utang na loob; (2) paraan ng pagpapahayag ng utang na loob; at (3) pagtingin sa pagtanaw ng utang na loob. Nakumpirma sa pag-aaral na ito ang pagkakapareho ng konspeto ng utang na loob sa mga nagdaang pag-aaral ngunit nang ito ay tinignan sa aspeto ng pagpapahayag at pagtanaw nito, may makabuluhang pagkakaiba pagdating sa pananaw ng mga magulang at ng mga anak dulot ng kanilang “social role” o sa papel na kanilang ginagampanan sa lipunan.

Abstract Format

html

Language

Filipino

Format

Electronic

Physical Description

64 leaves

Keywords

Gratitude; Families; Social role

Upload Full Text

wf_yes

Embargo Period

6-14-2021

Share

COinS