Date of Publication

12-10-2021

Document Type

Master's Thesis

Degree Name

Master of Arts in History

Subject Categories

History

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

History

Thesis Advisor

Jose Rhommel B. Hernandez

Defense Panel Chair

Lars Raymund C. Ubaldo

Defense Panel Member

Florina Y. Orillos-Juan
Jose Victor Z. Torres

Abstract/Summary

Ang pag-aaral na ito ay isang pagsiyasat sa kasaysayan ng mga Guardias de Honor de Maria sa ika-19 siglo, kung saan bibigyang-diin ang papel ng pangkat bilang daluyan ng subersiyon sa kolonyalismo at ang mga karagdagang institusyon nito sa pamamagitan ng simbolikong pagkilos o pagtutol rito at ang pag-aangkin ng pananampalataya. Isinagawa ang masusing historiograpikal na pagsusuri sa mga aktibidad ng Guardias de Honor upang matunton ang kanilang naging ugnayan sa mga pangkasaysayang kaganapan mula 1872 hanggang 1910. Naibunyag sa pamamagitan ng pag-aaral na ito ang matagumpay na pagangkin sa relihiyon na isang likas na katangian ng kalinangan at kulturang Pilipino. Ginamit ng mga Guardias de Honor ang relihiyon bilang simbolikong pakikipagtunggali kontra sa kolonyalismo at ang mga pamantayang kolonyal. Bukod pa rito ay natuklas mula sa pag-aaral ang identidad ng pangkat na tinaguriang, “Pseudo Guardias de Honor” bilang mga “nuevos Cristianos (bagong kristyano), o “bagos” na tumutukoy sa asimilyadong Igorot na namuhay sa mga pueblo ng rehiyong Ilocos. Sa kaso ng mga Guardias de Honor, natunghayan ang pag-iral ng militanteng pagtanggol sa relihiyon bilang manipestasyon ng mimesis (pag-angkin) at ang mga naging pamamaraan upang ipahayag ito sa panahon ng mga panlipunang pagbabago sa Pilipinas mula sa huling bahagi ng ika-19 siglo hanggang sa unang bahagi ng ika-20 siglo.

Susing salita: Guardias de Honor; Mimesis; Subersiyon; Kilusang Relihiyoso-Politikal;

Abstract Format

html

Note

Some text in English

Language

Filipino

Format

Electronic

Physical Description

ix, 339 leaves

Keywords

Guardias de Honor—History—19th century; Investigations; Mimesis in the Bible; Subversive activities

Upload Full Text

wf_yes

Embargo Period

2-13-2022

Share

COinS