Date of Publication

2-2021

Document Type

Master's Thesis

Degree Name

Master sa Sining sa Araling Filipino - Wika, Kultura, Midya

Subject Categories

Film and Media Studies

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Filipino, Departamento ng

Thesis Advisor

Ernesto V. Carandang, II

Defense Panel Chair

Dolores R. Taylan

Defense Panel Member

Dennis S. Erasga
Roberto E. Javier, Jr.

Abstract/Summary

Ang pag-aaral na ito ay isang panimulang pagsipat sa umuusbong na genre ng coming of age film sa Pilipinas. Naging tuon ng tesis ang pagsusuri sa kung paanong nagtatagpo ang sining ng pelikula at realidad sa pagdiskurso ng kamuwangang pansarili at kamulatang sosyal, ang dalawa sa pangunahing paksa ng isang coming of age film. Gayundin, sinipat ng pananaliksik ang papel ng pag- aaral sa pelikula bilang optiko ng pagsusuri ng lipunan at ang ambag nito sa pagpapalawig ng sakop at antas ng Araling Filipino bilang disiplina. Isinakatuparan ang pag-aaral sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga piling full-length film mula sa Cinemalaya Philippine Independent Film Festival: ang Pisay (2007), The Animals (2012), #Y (2014), at John Denver Trending (2019). Ginamit bilang gabay sa pagsusuri ang Three Dimensions of Film Narrative ni David Bordwell. Bukod dito, nagsagawa rin ng sarbey sa piling mga mag-aaral ng Senior High School (SHS) ng Pamantasang De La Salle, Maynila. Mula sa pagsipat sa mga pelikula at paglalagom sa resulta ng mga tugon ng respondents, natukoy ang dalawang paraan ng pagtatagpo ng pinilakang-tabing at realidad sa pagdiskurso sa konsepto ng coming of age. Una, bilang salamin at/o ekstensyon ng kolektibong danas na makikita sa mga pelikulang Pisay (2007) at John Denver Trending (2019). Ikalawa, bilang likhang realidad na masasalamin sa mga pelikulang The Animals (2012) at #Y (2014).

Gayundin, nabuo mula sa naging pagsusuri sa naratibo ng mga pelikula ang mungkahing balangkas ng mananaliksik na maaaring gamitin ng mga iskolar at/o mag-aaral na magkakaroon ng interes na sipatin pa ang genre ng coming of age film sa Pilipinas. Binubuo ito ng tatlong salik: ang (a) PAGTUKLAS na tumutukoy sa karakterisasyon, mga tunggalian, at mundong kinapapalooban ng kuwento; (b) PAGBAGTAS na sumusuri sa paraan ng pagharap ng mga tauhan sa kani- kaniyang tunggalian at ang mga elementong nakaapekto rito; at (c) PAGMULAT na sumasalamin sa naging resolusyon ng mga tinalakay na problema sa pelikula.

Abstract Format

html

Language

Filipino

Format

Electronic

Physical Description

507 leaves

Keywords

Film festivals; Cinemalaya Philippine Independent Film Festival; Motion pictures--Philippines; Self-consciousness (Awareness)

Upload Full Text

wf_yes

Embargo Period

5-24-2021

Share

COinS