Follow

Theses/Dissertations from 2022

PDF

Tatlong mukha ng pamamantas-wika, isang talastasang pangwika: Diyalohikong pagbasa kina Bonifacio P. Sibayan, Ernesto A. Constantino, at Andrew B. Gonzalez, FSC sa lente ng hermeneutika ni Hans-Georg Gadamer, Jay Israel B. De Leon

Theses/Dissertations from 2021

PDF

Ang pagkatha ng adarna sa kasarian: Pagmamalay sa representasyon ng babae sa mga kuwentong pambata ng Adarna House (2009-2019), Pearl Diane Centeno Asuncion

PDF

Ang lipunan sa pelikula, ang pelikula sa lipunan: Sipat-saysay sa mga pelikulang nagwagi sa piling yugto ng Metro Manila Film Festival (2010-2019), Mariz S. Autor

PDF

Pagtuklas-pagbagtas-pagmulat: Isang pagsipat sa danas ng kamuwangang pansarili at kamulatang sosyal ng mga piling mag-aaral ng senior high school (SHS) sa naratibo ng mga piling coming of age film ng Cinemalaya Philippine Independent Film Festival, Christopher Bryan A. Concha

PDF

Pagsusuri sa sistema ng apat na proseso ng pagpapatuyo sa kapeng barako ng Lipa gamit ang activity theory, Maria Elena M. Dator

PDF

Hibla, habol, hablon: Ang pagpadayon ng kulturang Miagaowanon, Faye N. Fuentes

PDF

Ang angas bilang lakas: Mga kuwento ng kabataang babae ng Mataas na Paaralang Pambansa ng Muntinlupa (Senior High School), Lynette V. Mandap

PDF

Pagsusuri sa uri ng inkulturasyong isinusulong ng Apostolic Catholic Church gamit ang lente ng kaisipan ni Anschar Chupungco, Abbygale C. Pinca

PDF

NAVOTA(A)S: Pagmamapa ng bentahan sa pamilihang fish port complex gamit ang pag-aaral na socio-economic geography, Reneille Joy M. Tayone

Theses/Dissertations from 2020

PDF

Ang alternatibo sa alternatibong pamamahayag ng altermidya - people's alternative media network, Christian P. Gopez

Theses/Dissertations from 2015

PDF

Pilosopiyang pilipina: Bulungan ng mga kaisipan nina Quito at Mananzan, Leslie Anne L. Liwanag