Follow

Theses/Dissertations from 2023

PDF

Narito ako, umiibig: Si Regine Velasquez-Alcasid at ang konstruksyon at signipikasyon ng lokal na pop diva sa lipunang Pilipino, John Christopher Casayuran Avelino

PDF

Politika ng kulay: Kalakaran, kampanya, at impluwensiya ng mga piling presidential candidates sa eleksyon 2022, pagsipat sa kilos pampulitika gamit ang kani-kanilang facebook page, John Lloyd O. Canones

PDF

Ari at manoro: Semiyolohikal na pagsusuri sa mga piling pelikula mula sa Pampanga, Jericho B. Dela Cruz

PDF

Atityud at saloobin sa mga email communication ng mga piling kawani ng La Salle Green Hills: Gawi, isyu, at mungkahing protokol, Michael Bobita Gurung

PDF

Si Totoy bato, ang pulosa, at ang kaakuhang Kapampangan: Pagsusuri sa buhay at pulosa ni Totoy bato gamit ang pantawang pananaw ni Rhoderick Nuncio, Oliver Z. Manarang

Halili ng tahanan: Saloobin, pananaw at danas ng limang panganay na anak sa konsepto ng pagpaparaya sa pamilyang Pilipino, Jio S. Orense

PDF

Pinoy thirst trappers: Pagkakaiba-iba at paglalarawan ng thirst trapping ng mga piling Pilipinong babae atl lalaking you tuber sa Pilipinas, Dexter B. Raymundo

PDF

Ang lalaki sa pelikula: Ang toxic masculinity sa mga piling pelikula, Nixon Paul J. Sumaoang

PDF

Kuwentong pag-aalahas: Ang dinamika ng mga kapital sa danas ng mga mag-aalahas ng Meycauayan, Bulacan, Vladimir Bating Villejo

Theses/Dissertations from 2022

PDF

Tatlong mukha ng pamamantas-wika, isang talastasang pangwika: Diyalohikong pagbasa kina Bonifacio P. Sibayan, Ernesto A. Constantino, at Andrew B. Gonzalez, FSC sa lente ng hermeneutika ni Hans-Georg Gadamer, Jay Israel B. De Leon

PDF

Nakapagpapabagong pinoy boys’ love: Diskurso ng transpormasyon sa anyo ng palabas sa Pilipinas, Marco V. Javier

PDF

Semyotikong pagsusuri sa mga rebisyonistang presentasyon ng batas militar ng rehimeng Marcos sa YouTube, Clarissa Mae E. Paranas

PDF

Angkla sa pagsampa: Mga kuwento at danas ng mga piling Pilipinang tripulante sa cruise ship, Franz Louise F. Santos

Theses/Dissertations from 2021

PDF

Ang pagkatha ng adarna sa kasarian: Pagmamalay sa representasyon ng babae sa mga kuwentong pambata ng Adarna House (2009-2019), Pearl Diane Centeno Asuncion

PDF

Ang lipunan sa pelikula, ang pelikula sa lipunan: Sipat-saysay sa mga pelikulang nagwagi sa piling yugto ng Metro Manila Film Festival (2010-2019), Mariz S. Autor

PDF

Pagtuklas-pagbagtas-pagmulat: Isang pagsipat sa danas ng kamuwangang pansarili at kamulatang sosyal ng mga piling mag-aaral ng senior high school (SHS) sa naratibo ng mga piling coming of age film ng Cinemalaya Philippine Independent Film Festival, Christopher Bryan A. Concha

PDF

Pagsusuri sa sistema ng apat na proseso ng pagpapatuyo sa kapeng barako ng Lipa gamit ang activity theory, Maria Elena M. Dator

PDF

Hibla, habol, hablon: Ang pagpadayon ng kulturang Miagaowanon, Faye N. Fuentes

PDF

Ang angas bilang lakas: Mga kuwento ng kabataang babae ng Mataas na Paaralang Pambansa ng Muntinlupa (Senior High School), Lynette V. Mandap

PDF

Pagsusuri sa uri ng inkulturasyong isinusulong ng Apostolic Catholic Church gamit ang lente ng kaisipan ni Anschar Chupungco, Abbygale C. Pinca

PDF

NAVOTA(A)S: Pagmamapa ng bentahan sa pamilihang fish port complex gamit ang pag-aaral na socio-economic geography, Reneille Joy M. Tayone

Theses/Dissertations from 2020

PDF

Ang alternatibo sa alternatibong pamamahayag ng altermidya - people's alternative media network, Christian P. Gopez

Theses/Dissertations from 2015

PDF

Pilosopiyang pilipina: Bulungan ng mga kaisipan nina Quito at Mananzan, Leslie Anne L. Liwanag