Date of Publication

12-15-2018

Document Type

Dissertation

Degree Name

Doktor sa Pilosopiya sa Araling Filipino - Wika, Kultura, Midya

Subject Categories

Asian Studies

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Filipino, Departamento ng

Thesis Advisor

Feorillo Petronilo A. Demeterio, III

Defense Panel Chair

David Michael M. San Juan

Defense Panel Member

Fanny A. Farcia
Lars Raymund C. Ubaldo
John Iremil E. Teodoro
Rodrigo D. Abenes

Abstract/Summary

Bago pa man maiugnay sa mga ilustrado at propagandista o maging kritiko ng kolonisasyong Espanyol at Amerikano, kahanga-hanga na ang hanay ng mga kontribusyon ni de los Reyes sa pangkalahatang aktibidad ng periyodikal na palimbagan at intelektwal na diskursong lokal lalo na sa usapin ng folklore at ingklusibong pagkabansa. Alinsunod dito, nilayon ng disertasyon ang pagtatanghal ng mga kabatiran at aral mula sa diskurso ng Araling Filipino ni de los Reyes na maaaring madaling maunawaan ng mga iskolar at mag-aaral ng kasaysayan at Araling Filipino, tagapagsulong ng Wikang Filipino, at mga manunulat at mamamahayag ng bansa. Nahahati sa pitong kabanata ang pananaliksik: 1) paglalahad ng suliranin, 2) rebyu ng mga kaugnay na literatura, 3) metodolohiya, 4) intelektwal na talambuhay ni de los Reyes, 5) matitingkad na tema ng mga obra 6) paglalagom sa Araling Filipino ni de los Reyes, at ang 7) kongklusyon. Pinakalayunin ng pag-aaral ang magmungkahi ng ilang aspekto at dimensyon sa proseso ng pagsasaalang-alang ng mga aral at kabatirang mahahango mula sa diskurso ni de los Reyes bilang isang mahalagang kontribusyon sa kontemporanyong Araling Filipino.

Abstract Format

html

Language

Filipino

Format

Electronic

Keywords

De los Reyes, Isabelo Florentino, 1864-1938; Filipino language

Upload Full Text

wf_yes

Embargo Period

5-12-2021

Share

COinS