Follow

Theses/Dissertations from 2023

PDF

Isang birtuwal na kontra-orientalismong pagsusuri sa mga youtube channel ng mga Kalamian Tagbanua sa Coron, Palawan, Gian Carlo G. Alcantara

PDF

Ang animo sa sikolohiyang Pilipino: Ang kasaysayan, diskurso, at direksyon ng SP sa DLSU-CLA, Deborrah Sadile Anastacio

PDF

Mga ideolohiyang politikal ng mga piling obra ng sining saysay na nakatanghal sa gateway gallery, Rose Pascual Capulla

PDF

Ang panggagamot ng pamilya Dijan-Miranda: Isang awtoetnograpiya, Lailanie Miranda Gutierrez

PDF

Ang mga kapital ni Bourdieu at ang pagpapamana ng mga santo: Tatlong case study sa mga trans-henerasyonal na pamilyang kamarero sa Lungsod ng San Pablo, Laguna, Princess Gissel Dionela Servo

PDF

Kapistahan ni Senyor San Miguel Guerero ng Iligan: Susi sa etnokultural na integrasyon ng tri-people, Crislie Lumacang Unabia

PDF

Kapistahan ni Senyor San Miguel Guerero ng Iligan: Susi sa etnokultural na integrasyon ng tri-people, Crislie Lumacang Unabia

Theses/Dissertations from 2022

PDF

Talab wika sa buhay ng mga marriage encounter couple na lingkod parokyano ng St. Clare of Assisi Parish, Brgy. NBBS, Navotas, at Brgy. Longos, Malabon, Ramilito B. Correa

Theses/Dissertations from 2021

PDF

Pun Nomnoman: Kultural na sentimyento sa korpus ng mga akda ni Padre Francis Hubert Lambrecht bilang ambag sa Araling Pilipinas, John Angiwan Amtalao

Uswag Kalinangan Tungo sa Pagbuo ng Mungkahing Programa para sa mga Mulusiyano sa Pamantasang Notre Dame, Jun Yang Badie

PDF

Uswag kalinangan tungo sa pagbuo ng mungkahing programa para sa mga Mulusiyano sa Pamantasang Notre Dame, Jun Yang Badie

PDF

ImaheNasyon: Mga maikling pelikula ng Cinemalaya (2005-2020) at ang pagharaya ng bansa, David R. Corpuz

PDF

Sosyolingguwistikong paglalarawan ng varayti ng tagalog sa lungsod ng Lipa, Robelyn Penid Cunanan

PDF

Sanib wika: Mungkahing modelo sa pagbuo ng patakarang pangwika ng MTB-MLE, Gaudencio Luis Noleal Serrano

PDF

Pag-aatikha: Pagmamapa sa mga piling pagkain at inumin sa Quezon (Lucban, Tayabas, at Sariaya), Maridel D. Villalon

PDF

Br. Andrew B. Gonzalez, FSC: Pantas ng pananaliksik at edukasyong Pilipino, Joseph Reylan Bustos Viray

Theses/Dissertations from 2018

PDF

Surutentayo ni Isabelo De Los Reyes (follow Isabelo De Los Reyes): Mga kabatiran at aral para sa kontemporanyong araling filipino, Leslie Anne L. Liwanag