Follow

Theses/Dissertations from 2022

PDF

Tawaran ng kapangyarihan: Palengke bilang pampublikong espasyo ng negosasyon sa kapangyarihan, Mylene C. Domingo

PDF

Ang hiyas ng paaralang Marist, Marikina: Pagtukoy sa kasaysayan, kasalukuyang kalagayan, at pangangalaga sa hinaharap ng kapilya ng Ina ng Magnificat, Ulrik A. Espinosa

PDF

Alternatibong espasyo, alternatibong identidad: Pagbubuo at pagganap ng mga baklang identidad sa alter twitter, Jezryl Xavier T. Genecera

PDF

Reimahinasyon ng bagong lipunan: Ang imahen at naratibo ng batas militar sa mga piling pelikula ng mga bagong manlilikha, Christian Philip A. Mateo

PDF

Breaking the tabo: Transnasyonal na identidad bilang representasyong Pilipino ng One Down Media, Vangie C. Sumalinog

PDF

Bias ng Kpop stans: Ang online fandom bilang partisipatibong kulturang nagsusulong ng mga panlipunan at pampolitikal na pagbabago sa karanasan ng Kpop stans for Leni, Macflor Angelnina D. Vanguardia

PDF

IlaLaban Pilipinas: Sosyokultural na pagsusuri sa pook ng proximal na pag-unlad ng mga pambansang atleta bilang kinatawan ng bansa, Sofia M. Villarete

Theses/Dissertations from 2021

PDF

Ang boses ng pangulo: Isang kritikal na pag-aaral sa diskurso ni Presidential Spokesperson Harry Roque hinggil sa krisis ng COVID-19 sa Pilipinas, Christine M. Autor

PDF

Chikahan sa panahon ng alinlangan: Pagdalumat sa mga filipino podcast ukol sa mental health sa panahon ng pandemya gamit ang channel expansion theory, Ma. Janella Gillian C. Sayson

PDF

Kumu-nidad tungo sa pagsulong ng kultura: Sanghiyang sa kulturang Pilipino sa aplikasyong Kumu, Marife D. Villalon