Date of Publication

9-2020

Document Type

Master's Thesis

Degree Name

Master of Arts in Language and Literature Major in Literature

Subject Categories

Modern Literature

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Literature, Department of

Thesis Adviser

David Jonathan Y. Bayot

Defense Panel Chair

Genevieve L. Asenjo

Defense Panel Member

John Iremil E. Teodoro
Carlos M. Piocos, III

Abstract/Summary

Naniniwala ang proyektong ito sa “pagkakaroon” at “kawalan” ni Jun Cruz Reyes ng iisang angkla na makapagpapaliwanag sa kompleksidad ng identidad at buhay ng isang manunulat. Serye ito ng mga pagtatangka at hindi-pagtatangka sa “paghuli” ng lugar at kawalan ng lugar ni Jun Cruz Reyes bilang kabahagi sa patuloy na paggalaw ng kasaysayang pampanitikan ng/sa Pilipinas. Gamit ang isang interaktibo at heteroglossic na biograpiyang nakasandig sa diskurso ng makabagong estrukturalismo, binabakas ng proyektong ito ang topograpiya ng arkibo ni Jun Cruz Reyes bilang isang sulatin na mayroong maraming tinig, posisyonalidad, at nagtatalabang mga naratibo tungo sa mga representasyon at bersyon sa buhay niya, bilang isang texto, hanggang sa taong 2000. Mahahagip sa proyekto ang ilan sa mga nagtatalabang negosasyon ng S/subject bilang isang manunulat na “antiestablishment” ngunit nasa sentro ng gahum ng panitikan sa Pilipinas, bilang isang manunulat na nagmula sa isang pamilyang “mayaman” ngunit nagsusulat gamit ang posisyon ng isang “mahirap”, at marami pang iba. Upang magkaroon ng maituturing na “wakas”, magbibigay ako ng ilang sariling pagtataya bilang mananaliksik/biographer na naging bahagi ng proyekto. Ang sensibilidad ni “Jun Cruz Reyes” ay naging isang metapora para sa maliksing paglipad ng mga “tutubing pasaway” o mga manunulat na naniniwalang “praxis” ang dapat maging basehan ng pagtataya sa halaga ng isang manunulat na naglalaro sa spectrum ng mga nagtatalabang posisyonalidad.

Mga Susing Salita: Jun Cruz Reyes, interaktibong biograpiya, anti-establishment, kasaysayang pampanitikan ng/sa Pilipinas, makabagong estrukturalismo

Abstract Format

html

Language

Filipino

Format

Electronic

Physical Description

407 leaves

Keywords

Authors; Reyes, Jun Cruz; Biography; Literature--Philippines—History

Upload Full Text

wf_yes

Embargo Period

4-11-2022

Share

COinS