Title

Ang mga Ilo ni Magdalena G. Jalandoni sa Filipino

Date of Publication

1999

Document Type

Master's Thesis

Degree Name

Master of Arts in Language and Literature Major in English

Subject Categories

Language and Literacy Education

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Literature, Department of

Thesis Adviser

Dr. Isagani R. Cruz

Defense Panel Chair

Dr. Teresita F. Fortunato

Defense Panel Member

Dr. Ruby Alcantara
Dr. Simplicio P. Bisa

Abstract/Summary

Layunin ng Pag-aaral. Ang pagsasalin ng mga nobelang naisulat sa katutubong wika ay isang mahalagang gawain na maaaring tahakin nang sinumang may kakayahang pangwika at pangkultura. Ito ay dahil na rin sa ang pagsasalin ay makakatulong sa pagpapayaman sa literaturang Filipino at makakatulong sa pagbibigay rekognisyon sa mga manunulat, di lamang sa wikang Filipino kundi maging sa katutubong wika.Kaugnay ng pag-aaral, layon na isalin ang nobelang Ang Mga Ilo ni Magdalena Gonzaga Jalandoni sa Filipino. Sa pagsalin ng nobela, layon ng tagasalin na maging tapat di lamang sa kahulugan ng nobela kundi maging sa kultura at anyo ng orihinal. Ang pagsasalin ay isinagawa upang maipalaganap ang mga akdang nasa wikang katutubo bilang pagpapahalaga sa literaturang Filipino.TeoryaKaugnay ng mga nabanggit na layunin, ang teoryang batayan sa pagsasagawa ng salin ay ang tesis ni Andre Lefevere (1992) na ang pagsasalin ay akulturasyon. Kaugnay ng tesis na ito, apat na antas ng pagsasalin ang siyang pamamaraan sa pagsasakatuparan: ideology, poetics, universe of discourse at illocutionary language use.Sa pagsasalin ng nobela, sa mga pagkakataong may malaking balakid sa pagsasagawa ng akulturasyon, ibabaling ng tagasalin ang pagpapahalaga sa target na mambabasa at sa kultura nito dahil sila ang siyang huhusga sa kaangkupan ng salin.MetodolohiyaSa pangkalahatan, tatlong hakbang ang isinagawa sa pagsasalin ng nobela ni MGJ: paghahanda sa pagsasalin, aktwal na pagsasalin, at ang ebalwasyon ng salin.Sa paghahanda sa pagsasalin nakapaloob ang pagpili ng manunulat na isasalin pati na rin ng akda na siyang kakatawan dito bilang isang manunulat. Kasunod ay ang pagtukoy sa target na ng mambabasa upang masiguro na ang paglilipat ay angkop sa kanila. Matapos matukoy ang target na mambabasa, mahalaga ang pagpili ng isang teorya ng pagsasalin na siyang magiging gabay nag tagasalin. Bago magsimula ang tagasalin sa aktwal na pagsasalin, mahalagang mabasa ang akdang isasalin. Kaugnay ng aktwal na pagsasalin, mahalagang matuklasan ang kahulugan na siyang magbibigay daan sa pag-unawa ng akda upang matukoy ang katumbas ng simulang lenggwahe (SL) sa target na lenggwahe (TL). Sa paglilipat, tinukoy ang yunit ng pagsasalin upang maging sistematik ang pagsasalin ng nobela. Kaugnay ng pag-aaral na isinagawa, ang yunit ng pagsasalin ay ang talata. Bago tuwirang ilipat ang nobela sa TL, mahalagang maaydentifay ang mga suliranin kaugnay ng apat na antas ng pagsasalin n Lefevere upang mabigyan ng solusyon ang mga balakid sa pagsasalin ng nobela. Matapos maisagawa ang mga nabanggit na pamamaraan ay maaari nang isalin ang nobela sa TL.Hindi natatapos ang gawain sa paglilipat ng akda sa TL dahil kailangang sumailalim din ito sa isang ebalwasyon upang masiguro na ang salin ay tama . Kaugnay ng ebalwasyon, tatlong pamamaraan ang isinagawa ng tagasalin. Una ay ang pagsuri na natural ang daloy ng salin sa TL. Ang ikalawa ay ang pagpapagawa ng isang back translation o ang pagsasalin sa mga katuwang sa ebalwasyon ng ilang bahagi ng naisaling nobela sa Filipino sa Hiligaynon. Ang ikatlo ay ang pagpapasalin sa mga katuwang sa ebalwasyon ng ilang bahagi ng orihinal sa TL.

Abstract Format

html

Language

Filipino

Format

Print

Accession Number

TG02859

Shelf Location

Archives, The Learning Commons, 12F Henry Sy Sr. Hall

Physical Description

308 leaves

Keywords

Acculturation; Philippine literature; Authors; Philippine; Translating and interpreting

This document is currently not available here.

Share

COinS