Title

Indaynisasyon: Isang modelong sosyo-kultural sa pagdadalumat sa danas-salita

Date of Publication

2009

Document Type

Bachelor's Thesis

Degree Name

Bachelor of Arts in Philippine Studies Major in Filipino in Mass Media

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Filipino, Departamento ng

Honor/Award

Awarded as best thesis, 2009

Thesis Adviser

Maxwell Felicilda

Defense Panel Member

Rhoderick V. Nuncio
Rowell D. Madula

Abstract/Summary

Ang tesis na ito ay isang paglilinaw sa paniniwalang ang Inday ay isang terminong may lakip na diskriminasyon. Isa itong counter discourse na magpapakita na ang mga salita ay gaya ng Wikang Filipino na hindi pa lubusang hinog upang hindi pasukin ng pagbabago. Tinukoy na ang Inday ay mayroong pinagdaanang migrasyon at pagbabago ng kahulugan sa paglipas ng panahon na magpapatunay na mayroong kaugnayan ang sosyo-kultural at lingwistikal na mga penomenon sa pagkokonsepto sa wika. Ipapakita rin na ang Inday ay dumaan sa yugto ng Vernakularisasyon, Sentralisasyon at Domestikasyon na magpapabuo sa totalidad ng prosesong nilalahukan ng lahat-ang Globalisasyon.

Pinag-aralan sa tesis na ito ang mga personalidad at mga taong kinilala at sumalamin sa esenya at humawak ng mga katangiang pang- Inday Sinuri rin ang mga taong na-Indaynisized at paano o bakit sila naging Inday sa kanilang mga larangan. Ipapakita rin na mayroong politikal na mga elemento ang nakapalood kay Inday at sa Inday jokes na mga penomenon na tutulong sa pagtukoy ng danas-salita ng Inday.

Abstract Format

html

Language

Filipino

Format

Print

Accession Number

TU15135

Shelf Location

Archives, The Learning Commons, 12F Henry Sy Sr. Hall

Physical Description

170, [32] leaves : col. ill. ; 28 cm.

Keywords

Sociolinguistics--Philippines; Language and culture--Philippines; Discourse analysis--Philippines; Psycholinguistics--Philippines; Discrimination--Philippines; Personality--Philippines

This document is currently not available here.

Share

COinS