Title

Isang komparatibong analisis ng salin ng orihinal at dubbed ng Hana Kimi-Taiwan

Date of Publication

2009

Document Type

Bachelor's Thesis

Degree Name

Bachelor of Arts in Philippine Studies Major in Filipino in Mass Media

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Filipino, Departamento ng

Honor/Award

Awarded as best thesis, 2009

Thesis Adviser

Genaro R. Gojo Cruz

Defense Panel Member

Raquel E. Sison-Buban
Rowell D. Madula

Abstract/Summary

Ang pag-aaral na ito ay ukol sa pagsusuri at paghahambing sa pagkakasalin sa aspetong wika at kultura na makikita sa takbo ng dayalogo ng orihinal at dubbed na bersyon ng Hana-Kimi Taiwan. Bibigyang diin din ang pagsusuri sa aspetong kultural na nakapaloob sa nasabing programa at kung papaano nito nasasalamin ang kulturang Pilipino.

Gagamitin sa pag-aaral na ito ang Discourse Analysis upang suriin ang mga nasabing paghahambing. Mula rito, gagamitin ang transkrip ng mga dayalogo mula una hanggang ikatlong kabanata ng programa upang maging batayan sa gagawing paghahambing pagdating sa aspeto ng wika at kultura na makikita sa orihinal at dubbed na bersyon. Sa susunod na kabanata, ang mismong programa na Hana-Kimi ang susuriin upang makita ang mga indikasyon ng kulturang Pilipino.

Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, makikita ang mga pagbabagong naganap sa proseso ng pagsasalin kung saan isang malaking aspeto ang gamit ng wika at ang kunsiderasyon sa kultura ng target audience. Sa kabuuan, nais tugunan ng pag-aaral na ito ang mga mahahalagang aspeto na importanteng makita at mapuna habang nasa proseso ng pagsasalin upang sumalamin ito sa konteksto ng target na audience.

Abstract Format

html

Language

Filipino

Format

Print

Accession Number

TU14885

Shelf Location

Archives, The Learning Commons, 12F Henry Sy Sr. Hall

Physical Description

viii, 189 leaves ; 28 cm.

Keywords

Translating and interpreting; Dubbing of motion pictures; Discourse analysis; Language and culture

This document is currently not available here.

Share

COinS