Date of Publication

12-12-2016

Document Type

Dissertation

Degree Name

Doktor sa Pilosopiya sa Araling Filipino - Wika, Kultura, Midya

Subject Categories

Other Languages, Societies, and Cultures

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Filipino, Departamento ng

Thesis Adviser

Feorillo Petronilo A. Demetrio, III

Defense Panel Chair

David Michael M. San Juan

Defense Panel Member

Lars Raymundo C. Ubaldo
Dexter B. Cayanes
Ma. Crisanta S. Nelmida Flores
Willard Enrique R. Macaraan

Abstract/Summary

Dinamiko ang relasyon ng tao at ng kanyang paligid, gaano man kalaki ang diskrepansiya sa temporal-spatial na elemento sa pagitan ng dalawa, patuloy na nahuhulma ang isang istrukturang-komunal. Mula dito, tanggap ang nosyong hindi maididiborsya ang halagahan ng mga umiiral na ritwal sa pagtukoy sa identidad ng mga taong may saksi sa eksistensyang ito kung gayon ay ang pangangailangang mabigyan ng pagbasa ang mga ritwal na sumasabay sa mga pagbabagong panlipunan at maitahi ito sa pagpapaliwanag sa diwa, karakter, pag-iisip, kalooban, o pagkatao sa kabuuan, ng indibidwal. Ang pananaliksik na ito ay tatalunton sa kontektwalisasyon ng siyam na piling ritwal ng Lucban tuon sa mga kultural na manipesto, salik, ugat, at implikasyon. Sa materyalisasyon ng pag-aaral na ito ay pangunahin nang itinahi ang ginhawa sa paliwanag ni Zeus Salazar para sa teoretikal na balangkas ang ˜liminality at multivocality ni Victor Turner bilang konseptwal na balangkas ang fieldwork ng Sikolohiyang Pilipino ni Virgilio Enriquez bilang metodolohiya. Bilang resulta, nabigyan ng pagmamapa ang mga natatanging ritwal na umiiral sa Lucban, naipakita ang kalinangang-bayan, at naipaliwanag ang Kararanan bilang katangian nagtutulak sa pagpapatuloy ng ritwal. Gayundin ay nasuri ang mga implikasyong sikolohikal, pulitikal, kultural at sosyal.

Abstract Format

html

Language

Filipino

Format

Electronic

Accession Number

CDTG007776

Shelf Location

Archives, The Learning Commons, 12F Henry Sy Sr. Hall

Physical Description

xi, 344 leaves

Keywords

Lucban, Quezon--Philippines--Social life and customs; Culture--Philippines (Lucban; Quezon)

Upload Full Text

wf_yes

Share

COinS