Title

Pannakimaysa dagiti Ilokano: Isang pag-aaral sa migrasyong Ilokano sa Lungsod ng Tabuk, Kalinga

Date of Publication

2016

Document Type

Dissertation

Degree Name

Doktor sa Pilosopiya sa Araling Filipino - Wika, Kultura, Midya

Subject Categories

Other Languages, Societies, and Cultures

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Filipino, Departamento ng

Thesis Adviser

Rowell D. Madula

Defense Panel Chair

Feorilo Petronilo A. Demetrio, III

Defense Panel Member

Raquel E. Sison-Buban
Dolores R. Taylan
Ma. Crisanta N. Flores
Lars Raymund C. Ubaldo

Abstract/Summary

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa upang talakayin ang migrasyon ng mga Ilokano sa Tabuk. Siniyasat ng pananaliksik ang mga dahilan ng migrasyon, mga suliraning kanilang hinarap sa pamumuhay sa bagong bayan, mga paraang kanilang ginawa upang mapagtagumpayan ang mga hamong ito, mga integrasyonistikong proseso ng mga Ilokano sa mga Kalinga sa Tabuk at ang mga kontribusyon ng mga Ilokano sa lipunan ng Tabuk.

Dalawampu (20) na migranteng Ilokano na may edad limampu (50) pataas at permanenteng residente ng Tabuk ang nagbigay ng pangunahing impormasyon sa pag-aaral.

Pakikipanayam ang pangunahing metodo na ginamit ng mananaliksik upang kumalap ng impormasyon. Gumamit din ng pamamaraang pagtatanong-tanong ang mananaliksik. Interview guide ang naging batayan ng mga tanong na ginamit habang note taking ang aksyon ng mananaliksik upang maitala ang mga datos. Sinuportahan ito ng tape recorder na ginamit. Nakatulong din ang mga sekondaryang hanguan gaya ng mga aklat at artikulo upang maipaliwanag ang mga resulta.

Lumabas sa resulta ng pag-aaral na ang paghahanap ng lupang masasaka sa Tabuk, ang pangangalakal, paghahanap ng trabaho, pagtupad sa tungkulin o propesyon, kagustuhang makaalis sa lugar na tinitirhan at pagpapalaganap ng Salita ng Diyos ang mga pangunahing dahilan ng kanilang pagdayo sa Tabuk. Samantala, hindi naging madali ang kanilang pamumuhay sa nasabing bayan dahil nakaranas sila ng mga suliranin. Kabilang na rito ang suliraning pinansyal, suliranin sa pagpapatupad ng bodong, pananakot ng mga Kalinga dahil sa pulitika, pangangamkam ng lupain, suliraning pangkalusugan, suliranin dahil sa mga awayan ng mga tribo, at pagkakaiba sa paniniwala at relihiyon.

Gayunpaman, nagtagumpay pa rin ang mga Ilokano na malampasan ang mga hamong ito. Ilan sa nakatulong sa kanila ay ang paghingi ng tulong sa mga kamag-anak at kaibigan, pagkapit sa pagsasaka bilang pagkakakitaan, pagpapahalaga sa edukasyon, pagkatuto na manindigan, pagkapit sa pananalig sa Diyos, pakikiisa sa mga organisasyon at pagkakaroon ng positibong pananaw ng mga Ilokano.

Naging bahagi din ng integrasyonistikong proseso ng mga Ilokano ang pakikisalamuha sa mga tao, paggamit ng wika sa pakikipag-ugnayan, pagbabahagi ng mga bagay na mayroon sila, pag-aaral sa mga pagkaing Kalinga at pagrespeto sa kultura ng Kalinga. Sa pagdayo ng mga Ilokano sa Tabuk nagkaroon ng ito ng mga kontribusyon sa Tabuk. Kabilang na rito ang pagpapalago ng mga lupain sa Kalinga, pagpapaunlad ng ekonomiya ng Tabuk, pakikibahagi sa politika, pagtulong sa larangan ng edukasyon, pagtuturo ng kulturang Ilokano at ilang mga nagawa mula sa mamamahayag na Ilokano.

Iminumungkahi na magamit ang mga resulta ng pag-aaral bilang batayan ng mga programang maaaring malikha ng pamahalaan ng Tabuk at ng rebyu na maaaring isakatuparan hinggil sa sistema ng bodong upang higit na mapagbuti ang uganayan ng mga tao sa Tabuk, katutubo man o dayo. Iminumungkahi rin na palawakin pa ang isinagawang pananaliksik sa pamamagitan ng pag-aaral sa migrasyon ng mga Ilokano sa iba pang grupo o lipunan sa Pilipinas. Maaari ring gawing batayan ang pag-aaral sa pagpapalawak ng mga ideya at kaalaman tungkol sa migrasyon at lipunang Pilipino.

Abstract Format

html

Language

Filipino

Format

Electronic

Accession Number

CDTG006940

Shelf Location

Archives, The Learning Commons, 12F Henry Sy Sr. Hall

Physical Description

1 computer disc; 4 3/4 in.

Keywords

Migration, Internal--Philippines--Tabuk, Kalinga; Internal migrants--Philippines--Tabuk, Kalinga

This document is currently not available here.

Share

COinS