Ang historyograpiyang nakapaloob sa mga obrang historikal ni Carlos Botong Francisco

Date of Publication

2016

Document Type

Dissertation

Degree Name

Doktor sa Pilosopiya sa Araling Filipino - Wika, Kultura, Midya

Subject Categories

Other Languages, Societies, and Cultures

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Filipino

Thesis Adviser

Feorillo Petronilo A. Demeterio, III

Defense Panel Chair

Rhoderick V. Nuncio

Defense Panel Member

Elenita D. Garcia
Rowell D. Madula
Lars Raymund C. Ubaldo
David Michael M. San Juan

Abstract/Summary

Maliban sa pagiging isang mahusay na pintorat Pambansang Alagad ng Sining, nakilala rin si Carlos Botong Francisco sa paggawa ng mga historikal na obra hango sa isang masinsinang pananaliksik sa bawat kabanata ng ating nakaraan. Sa kanyang paglusob sa larangan ng kasaysayan, hindi niya namalayang lumusob rin siya sa iba't ibang historyograpiyang humugis sa mga diskurso ng mga historyador na kabilang sa kanyang mga naging sanggunian, pati na rin sa historyograpiyang humugis sa kanyang adhikain bilang isang biswal na historyador.

Labinlima ang pangunahing historikal na obra ni Botong. Sa papel na ito, hinati ang mga nasabing obra sa tatlong pangunahing tema o paksa: relihiyoso-historikal, kultural-historikal, at politikal-historikal. Ginawa ang paghahating ito upang siyasatin ang kalibre ng pagiging biswal na historyador ni Botong. Gamit ang teoryang hermenyutika ni Freidrich Schleirmacher binigyan ng interpretasyon ang mga historikal na obra sa tulong ng tatlong pangunahing diskurso sa pagsusulat ng kasaysayan o historyograpiya, ang Hegelyano, Oryentalista, at Postkolonyal. Bukod sa nabanggit, may isang komprehensibong pagtalakay rin sa pisikal na anyo, angkop at hindi angkop na elemento at detalye sa bawat obrang kabilang sa tatlong mahahalagang seksiyon sa pag-aaral.

Abstract Format

html

Language

Filipino

Format

Electronic

Accession Number

CDTG006814

Shelf Location

Archives, The Learning Commons, 12F Henry Sy Sr. Hall

Physical Description

1 computer optical disc; 4 3/4 in

Keywords

Francisco, Carlos V., 1912-1969; Historiography

This document is currently not available here.

Share

COinS