Title

Lapit, palit, lipat: Pagtulay sa palabas, pag-asa at pag-asam ng masa

Date of Publication

2014

Document Type

Dissertation

Degree Name

Doktor sa Pilosopiya sa Araling Filipino - Wika, Kultura, Midya

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Filipino, Departamento ng

Thesis Adviser

Rhoderick V. Nuncio

Defense Panel Chair

Feorillo Petronillo A. Demeterio

Defense Panel Member

Dexter B. Cayanes
Roberto E. Javier, Jr.
Fanny A. Garcia
Raquel E. Sison-Buban

Abstract/Summary

Simula pa dekada 50 ay sumasahimpapawid na sa telebisyon ang mga variety-gameshow sa bansa at ang pagsubaybay dito ay naasimila na ng mga Pilipino bilang bahagi ng kultura. Mamamalas sa pagbubuo ng genreng ito ang tinatawag na espektakulong hatid ng midya sa anyo bilang isang panoorin o palabas na engrande bukod pa ang nakagawiang pagtatanghal ng kahirapan ng mga lumalahok dito kapalit ang pagkakataong manalo ng salapi. Sa paglipas ng panahon mapapansin ang tila pagbabagong bihis ng mga programang hindi na lamang nakatuon sa pagbibigay ng aliw ang mga pakulo kundi ang konsepto, konteksto at ideolohiya ay umaayon sa pagiging lunduyan ng ayuda gayundin ng kapahayagan ng pag-asa para sa mga lumalahok dito. Gamit ang tekstwal na pagsusuring nakakonteksto sa pagbasa ng telebiswal na kultura, binalangkas ang nilalaman ng pinakamatagal na variety-game show sa telebisyon, ang Eat Bulaga! bilang isang palabas ayon sa nilikhang diskurso ng LAPIT na may tuon sa espektakulo, PALIT upang kumatawan sa mga binhi ng ideolohiya at LIPAT sa konteksto ng pag-asa bilang pagpapahalaga at nalilikhang mensaheng ipinalalabas.

Natunghayang ang mga elementong bumubuo sa motif at tipolohiya ng programa ay nagbibigay daan sa paglitaw ng espektakulo at pag-uugnay sa iba pang uri ng palabas bilang teksto gayundin ang binhi ng kaunlarang nakatanim bilang adyendang ipinapalaganap ay nagbunsod upang tingnan ang programa hindi lamang sa paglalangkap nito ng serbisyong publiko kundi ang pag-iral ng komersyalismo at kapitalismo sa pagiging bahagi nito ng kulturang popular. Ang daynamiks ng programa ay nagpapalitaw ng mensaheng ito ay bukal ng pag-asang tumatagos sa iskrin ng telebisyon sa anyo ng pagtatanghal ng kapahayagan nito para sa manonood. Maliban sa pag-asa, ang reyalidad ng pag-asam ay isang konstrak na nalilikha ng palabas at naisasaloob ng manonood. Dahil patuloy ang pagbulaga ng espektakulo, patuloy itong dadaloy sa kamalayan at magiging makahulugan mula sa pananaw at karanasan ng mga kalahok at manonood nito.

Abstract Format

html

Language

English

Format

Electronic

Accession Number

CDTG005810

Shelf Location

Archives, The Learning Commons, 12F Henry Sy Sr. Hall

Physical Description

1 computer optical disc ; 4 3/4 in.

This document is currently not available here.

Share

COinS