Date of Publication

10-2018

Document Type

Dissertation

Degree Name

Doctor of Philosophy in Filipino Major in Language and Literature (Ladderized)

Subject Categories

South and Southeast Asian Languages and Societies

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Filipino

Thesis Adviser

Feorillo Petronillo A. Demeterio III

Defense Panel Chair

David Michael M. San Juan

Defense Panel Member

Dennis S. Erasga
Rowell D. Madula
Rhoderick V. Nuncio
Lars Raymund C. Ubaldo

Abstract/Summary

Ang Divisoria sa Binondo, Maynila ay kilala bilang isa sa mga sentro ng komersyo sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, marami nang naglalakihang mall ang nakatayo rito na nagbebenta ng halos magkakaparehong produkto. Isa rito ang 168 mall. Itinuturing na modernong pamilihan ang mall na ito na nagbebenta ng mga tingi at pakyawang produkto na naglalaman ng kulang dalawang libong pwesto. Pokus ng isinagawang pananaliksik ang pang araw-araw na danas ng tindera at mamimili sa mall. Layunin ng pag-aaral na ito na: (1) mailahad ang mundo ng danas ng mga tindera at mamimili sa loob ng 168 mall batay sa dimensyon ng kasarian, relasyon o ugnayan, uring panglipunan, espasyo, panahon, halaga, batas at pagtingin sa dayuhan. (2) Paano nagtutugma at hindi nagtutugma ang mga mundo ng danas ng nasabing mga tindera at mamimili at (3) mailahad ang implikasyon sa pagtutugma at hindi pagtutugma sa mga mundo ng danas ng mga tindera at mamimili sa loob 168 Mall. Gumamit ng etnograpikong panayam ang mananaliksik sa pangangalap ng mga datos upang makabuo ng konseptong pagmumulan ng substantibong teorya. Napatunayan sa pag-aaral na: (1) ang 168 mall ay mundo ng kababaihan ngunit magkaiba ng espasyong ginagalawan ang tindera kumpara sa mamimili. (2) May malaki namang pagkakatulad ng espasyo ng mall at palengke. (3) Pansamantalang lugar lamang ang 168 mall para sa tindera at mamimili. (4) May pagkaartipisyal din ang ugnayang namamagitan sa mga tindera at mamimili (5) Maraming batas ang nalalabag sa karapatan ng tindera bilang manggagawa at sa mamimili bilang konsyumer, (6) Ang mundo ng tindera at mamimili ay mundo kung saan nagtatagpo ang pormal at impormal na ekonomiya, (7) Magkaiba ang pagtingin ng mamimili at tindera sa ibang bansa. Ang mga mamimili bilang tagakonsumo ng produko ng ibang bansa at sa tindera naman ay tinitingan ang ibang bansa bilang tagapag-alok ng mas maayos na kita at kabuhayan. Sa kabuuan, ang pagtutugma at hindi pagtutugma ng mundo ng danas ng mga tindera at mamimili sa 168 mall ay dulot ng sistemang panlipunan na umiiral sa bansa.

Abstract Format

html

Language

Filipino

Format

Electronic

Accession Number

CDTG007938

Keywords

Dealers (Retail trade)—Philippines—Psychology; Consumers—Philippines—Psychology; Shopping centers—Philippines

Upload Full Text

wf_yes

Embargo Period

10-14-2022

Share

COinS