Title

Boy Logro: Ang pagtatanghal ng pagkaing Pilipino sa celebrity cooking show na Idol sa kusina

Date of Publication

2016

Document Type

Bachelor's Thesis

Degree Name

Bachelor of Arts in Philippine Studies Major in Filipino in Mass Media

Subject Categories

South and Southeast Asian Languages and Societies

College

College of Liberal Arts

Department/Unit

Filipino

Thesis Adviser

Lilibeth O. Quiore-Oblenan

Defense Panel Chair

Ernesto V. Carandang. II

Defense Panel Member

Rowell D. Madula

Abstract/Summary

Ang pag-aral na ito na pinamagatang Boy Logro : ang pagtatanghal ng pagkaing Pilipino sa celebrity cooking show na Idol sa kusina ay naglalayong masagot ang mga sumusunod na tanong: (1) Paano itinatanghal ni Chef Boy Logro ang pagkain at kultura ng Pilipinas ayon sa kanyang palabas?; (2) Ano ang mga katangian ng mga celebrity cooking show sa Pilipinas o paano itinanghal ni Chef Boy Logro ang pagkaing Pilipino sa kanyang mga cooking show?; at, (3) Bakit malapit sa mga puso ng pinoy si Chef Boy Logro at ang kanyang programa? Ang layunin ng tisis na ito ay pag-aralan ang mga napiling episodyo ng programang Idol sa Kusina at si celebrity chef Boy Logro upang maunawaan kug paano ang presentasyon ng kultura ng pagkaing Pilipino sa pamamagitan ng midyum na ito. Ginamit ang teoryang cultural capital ni Pierre Bourdieu upang lubos na maintindihan ang proseso sa likod ng tagumpay ng plataformang celebrity cooking show at ang dahilan sa likod ng di mapapantayang tagumpay ni Boy Logro sa industriya ng entertainment at pagluluto.

Abstract Format

html

Language

Filipino

Format

Print

Accession Number

TU19466

Shelf Location

Archives, The Learning Commons, 12F, Henry Sy Sr. Hall

Physical Description

80 leaves, illustrations (some color), 28 cm.

Keywords

Food in popular culture--Philippines; Television cooking shows--Philippines; Idol sa kusina (Television program); Pierre Bourdieu; Boy Logro

Embargo Period

5-10-2021

This document is currently not available here.

COinS